Minggu, 26 Juli 2009

HATI SE ORANG AYAH……………..

Suatu ketika, ada seorang anak wanita bertanya kepadaAyahnya, tatkala tanpa sengaja dia melihat Ayahnya sedang mengusapwajahnya yang mulai berkerut-merut dengan badannya yang terbungkuk-bungkuk, disertai suara batuk-batuknya. Anak wanita itu bertanyapada ayahnya: Ayah , mengapa wajah Ayah kian berkerut-merut denganbadan Ayah yang kian hari kian terbungkuk?” Demikian pertanyaannya,ketika Ayahnya sedang santai di beranda.
Ayahnya menjawab : “Sebab aku Laki-laki.” Itulah jawabanAyahnya. Anak wanita itu berguman : ” Aku tidak mengerti.”
Dengan kerut-kening karena jawaban Ayahnya membuatnya tercenung rasapenasaran. Ayahnya hanya tersenyum, lalu dibelainya rambut anakwanita itu, terus menepuk nepuk bahunya, kemudian Ayahnyamengatakan : “Anakku, kamu memang belum mengerti tentang Laki-laki.”Demikian bisik Ayahnya, membuat anak wanita itu tambah kebingungan.
Karena penasaran, kemudian anak wanita itu menghampiriIbunya lalu bertanya :”Ibu mengapa wajah ayah menjadi berkerut-merutdan badannya kian hari kian terbungkuk? Dan sepertinya Ayah menjadidemikian tanpa ada keluhan dan rasa sakit?”
Ibunya menjawab: “Anakku, jika seorang Laki-laki yang benarbenar bertanggung jawab terhadap keluarga itu memang akan demikian.”Hanya itu jawaban Sang Bunda.
Anak wanita itupun kemudian tumbuh menjadi dewasa, tetapidia tetap saja penasaran.
Hingga pada suatu malam, anak wanita itu bermimpi. Di dalam mimpiitu seolah-olah dia mendengar suara yang sangat lembut, namun jelassekali. Dan kata-kata yang terdengar dengan jelas itu ternyata suaturangkaian kalimat sebagai jawaban rasa penasarannya selama ini.
“Saat Ku-ciptakan Laki-laki, aku membuatnya sebagai pemimpinkeluarga serta sebagai tiang penyangga dari bangunan keluarga, diasenantiasa akan menahan setiap ujungnya, agar keluarganya merasaaman teduh dan terlindungi. “
“Ku-ciptakan bahunya yang kekar & berotot untuk membantingtulang menghidupi seluruh keluarganya & kegagahannya harus cukupkuat pula untuk melindungi seluruh keluarganya. “
“Ku-berikan kemauan padanya agar selalu berusaha mencarisesuap nasi yang berasal dari tetesan keringatnya sendiri yang halaldan bersih, agar keluarganya tidak terlantar, walaupun seringkalidia mendapatkan cercaan dari anak-anaknya. “
“Kuberikan Keperkasaan & mental baja yang akan membuatdirinya pantang menyerah, demi keluarganya dia merelakan kulitnyatersengat panasnya matahari, demi keluarganya dia merelakan badannyabasah kuyup kedinginan karena tersiram hujan dan hembusan angin, diarelakan tenaga perkasanya terkuras demi keluarganya & yang selaludia ingat, adalah disaat semua orang menanti kedatangannya denganmengharapkan hasil dari jerih payahnya.”
“Ku berikan kesabaran, ketekunan serta keuletan yang akanmembuat dirinya selalu berusaha merawat & membimbing keluarganyatanpa adanya keluh kesah, walaupun disetiap perjalanan hidupnyakeletihan dan kesakitan kerap kali menyerangnya. “
“Ku berikan perasaan keras dan gigih untuk berusaha berjuangdemi mencintai & mengasihi keluarganya, didalam kondisi & situasiapapun juga, walaupun tidaklah jarang anak-anaknya melukaiperasaannya melukai hatinya. Padahal perasaannya itu pula yang telahmemberikan perlindungan rasa aman pada saat dimana anak-anaknyatertidur lelap. Serta sentuhan perasaannya itulah yang memberikankenyamanan bila saat dia sedang menepuk-nepuk bahu anak-anaknya agarselalu saling menyayangi & mengasihi sesama saudara.”
“Ku-berikan kebijaksanaan & kemampuan padanya untukmemberikan pengetahuan padanya untuk memberikan pengetahuan &menyadarkan, bahwa Istri yang baik adalah Istri yang setia terhadapSuaminya, Istri yang baik adalah Istri yang senantiasa menemani. &bersama-sama menghadapi perjalanan hidup baik suka maupun duka,walaupun seringkali kebijaksanaannya itu akan menguji setiapkesetiaan yang diberikan kepada Istri, agar tetap berdiri, bertahan,sejajar & saling melengkapi serta saling menyayangi.”
“Ku-berikan kerutan diwajahnya agar menjadi bukti bahwa Laki-laki itu senantiasa berusaha sekuat daya pikirnya untuk mencari &menemukan cara agar keluarganya bisa hidup di dalam keluarga bahagia& BADANNYA YANG TERBUNGKUK agar dapat membuktikan, bahwa sebagailaki-laki yang bertanggungjawab terhadap seluruh keluarganya,senantiasa berusaha mencurahkan sekuat tenaga serta segenapperasaannya, kekuatannya, keuletannya demi kelangsungan hidupkeluarganya. “
“Ku-berikan Kepada Laki-laki tanggung jawab penuh sebagaiPemimpin keluarga, sebagai Tiang penyangga, agar dapat dipergunakandengan sebaik-baiknya. dan hanya inilah kelebihan yang dimiliki olehlaki-laki, walaupun sebenarnya tanggung jawab ini adalah Amanah diDunia & Akhirat.”
Terbangun anak wanita itu, dan segera dia berlari, berlutut& berdoa hingga menjelang subuh. Setelah itu dia hampiri bilikAyahnya yang sedang berdoa, ketika Ayahnya berdiri anak wanita itumerengkuh dan mencium telapak tangan Ayanya. ” AKU MENDENGAR &MERASAKAN BEBANMU, AYAH.”

Pasan mamak V

Gurindam Pusako : Pasan Mamak (V)
Written by Yanto Jambak
Sunday, 26 July 2009
Kamanakan mamak pamenan matoBuah hati limpo bakuruangLah ampek surek kamanakan tarimonan carito mamak masih tangguangDek sabab karano ituSimak dek kamanakan sabuah laiUmpamo nan indak patuik ditiruToloang disimak dipalajariDisurek ka tigo jo ka ampekLah mamak cubo manyampaikanContoh umpamo nan tasirekSantano jadi tanaman
Usah manjadi kacang miangGatanyo labiah bak biluluakLain asiang jo jilatangSakuliliang urang nan mabuakKok dicaliek sapinteh laluBaiak bantuak maupun ronoBanyak urang nan tatipuTakicuah pandangan matoLagak bak cando kacang panjangManggagai tagak jo junjuangBadaun babungo kambangBabuah samo tagantuangBuah bak cando kacang pagaBabulu bak kacang ramangBak buncih daunyo lebaBabuah sapanjang gagangDitanah tumbuah manjalaJo kayu hiduik manompangManggagai sapanjang akaMalilik sapanjang batangBulu bakilek ka amehanNyampang ditimpo matohariBungonyo rancak ka pamenanBabagai rono jo ragiTapi kok indak hatiTadayo jo bantuak rupoAlamat ka sansai badan diriSampai mati indak ka lupoBungo rancak salimuik diriGuno tak labiah ka palagakMiang bakilek dek matohariPangicuah mato rang banyakKok lakek miang di badanHari kok sadang tangah hariMungkin malu talupokanamuah rasonyo batilanjang diriUsah disabuik ka malendoApo lai nak manggisieKok nyampang kancang angina tiboUsah taragak nak ma ampieGatanyo allhurabbiDigauik makin batambahDi gosok tambah manjadiDibiakan batambah parahCando digigik samuik apiBak di pantak salimbadoPadieh kkok lai tatahaniNan gatanyo indak ta kaoBanyak pulo nan bamiangTapi nan iko talabiah banaLabieh gata dari jilatangMiang rabuang alun lai baraGatah biluluak tasabuik juoBuah anau kato rang banyakTapi kok tau jo caronyoLamak bana untuak kolakTapi nan iko kok disabuikIndak baguno ciek juoDibalah tujuah sahalai rambuikGatanyo labieh sakapaloJadi pameo urang sa isuakJadi gunjiang dek rang tuoRang sumando parangai buruakKacang miang ka tambiehnyoMabuak mangieh jo manggisiePangka bala dalam kampuangBak minyak bacampua ayieTatap tasisieh dalam tabuangJauahkan sifat sarupo ituDunie akhirat urang manyumpahHiduik kok indak ka mambantuJan pulo urang dibuek susahPandai pandai hiduik jo lingkuangUsah ditiru kacang miangKok ingin juo tumbuah bajunjuangTirulah siriah bagagangMasih banyak contoh nan lainContoh lah cukuik dari alamNan lahie manganduang batinNan tasurek sireki pahamInsyaallah dilain hariMamak ka cubo manambahkanPanjang umua murah rasakiTasilau juo kamanakanCupak panuah gantang balanjuangNyampang batamu saliter indakUsah salahkan sarueh batuangMamak manggantang nan kurak bijakBana nan datang dari IllahiManusia basifat alpaKok salah mamak mangajiUsah surek kamanakan baka.

Pepatah, Petitih, Mamang, Bidal, Pantu, Gurindam

Pepatah, Petitih, Mamang, Bidal, Pantu, Gurindam
BIDANG SOSIAL BUDAYAIdrus Hakimy Dt Rajo Panghulu
1. Anak nalayan mambaok cangkua, mananam ubi ditanah darek. Baban sakoyan dapek dipikua, budi saketek taraso barek.Beban yang berat dapat dipikul, tetapi budi sedikit terasa berat
Anak ikan dimakan ikan, gadang ditabek anak tenggiri. Ameh bukan perakpun bukan, budi saketek rang haragoiHubungan yang erat sesama manusia bukan karena emas dan perak, tetapi lebih diikat budi yang baik.
Anjalai tumbuah dimunggu, sugi sugi dirumpun padi. Supayo pandai rajin baguru, supayo tinggi naikan budi.Pengetahuan hanya didapat dengan berguru, kemulian hanya didapat dengan budi yang tinggi
Alu tataruang patah tigo, samuik tapijak indak mati.Sifat seseorang yang tegas bertindak atas kebenaran dengan penuh bijaksana
Tarandam randam indak basah, tarapuang apuang indak hanjuik.Suatu persoalan yang tidak didudukan dan pelaksanaannya dilalaikan.
Anjuik labu dek manyauak, hilang kabau dek kubalo.Karena mengutamakan suatu urusan yang kurang penting hingga yang lebihpenting tertinggal karenanya.
Anguak anggak geleng amuah, unjuak nan tidak babarikan.Sifat seseorang yang tidak suka berterus terang dan tidak suka ketegasandalam sesuatu.
Alua samo dituruik, limbago samo dituang.Seorang yang mentaati perbuatan bersama dan dipatuhi bersama.
Alang tukang binaso kayu, alang cadiak binaso Adat, alang arih binaso tubuah.Seseorang yang pengetahuannya tidak lengkap serta keahliannya tidak cukupdalam mengerjakan sesuatu.
Alat baaluah jo bapatuik makanan banang siku-siku, kato nan bana takbaturuik ingiran bathin nan baliku.Seseorang yang tidak mau dibawa kejalan yang benar menandakan mentalnyatelah rusak
Alah bauriah bak sipasin, kok bakiek alah bajajak, habih tahun bagantimusim sandi Adat jangan dianjakWalaupun tahun silih berganti musim selalu beredar, tetapi pegangan hidupjangan dilepas.
Adat biaso kito pakai, limbago nan samo dituang, nan elok samo dipakainan buruak samo dibuang.Yang baik sama dipakai, yang buruk sama ditinggalkan.
Anak-anak kato manggaduah, sabab manuruik sakandak hati, kabuik taranghujanlah taduah, nan hilang patuik dicari.Sekarang suasana telah baik, keadaan telah pulih, sudah waktunyamenyempurnakan kehidupan.
Anggang nan datang dari lauik, tabang sarato jo mangkuto, dek baik budinan manyam buik, pumpun kuku patah pauahnyo.Seseorang yang disambut dengan budi yang baik dan tingkah laku yang sopan,musuh sekalipun tidak akan menjadi ganas.
Anjalai pamaga koto, tumbuah sarumpun jo ligundi, kalau pandai bakatokato, umpamo santan jo tangguli.Seseorang yang pandai menyampaikan sesuatu dengan perkataan yang baik, akan enak didengar dan menarik orang yang dihadapi.
Atah taserak dinan kalam, intan tasisiah dalam lunau, inyo tabanguleklah tingga, nak umpamo langgau hijau.Seseorang yang menceraikan istrinya yang sedang hamil, adalah perbuatantidak baik.
Aia diminum raso duri, nasi dimakan raso sakam.Seseorang yang sedang menanggung penderitaan bathin.
Adaik rang mudo manangguang rindu, adaik tuo manahan ragam.Sudah lumrah seorang pemuda mempunyai suatu idaman, dan lumrah seorang yang telah tua menahan banyak karena umurnya.
Alah limau dek mindalu, hilang pusako dek pancarian.Kebudayaan asli suatu bangsa dikalahkan oleh kebudayaan lain.
Adat dipakai baru, jikok kain dipakai usang.Adat Minang Kabau kalau selalu diamalkan dia merupakan ajaran yang bisaberguna sepanjang zaman.=B=
Basuluah mato hari, bagalanggang mato rang banyak.Suatu persoalan yang sudah diketahui oleh umum didalam suatu masyarakat.
Baribu nan tidak lipuah, jajak nan indak hilang.Satu ajaran yang tetap berkesan, yang diterima turun temurun.
Bariak tando tak dalam, bakucak tando tak panuah.Seseorang yang mengaku dirinya pandai, tetapi yang kejadiannya sebaliknya.
Bajalan paliharolah kaki, bakato paliharolah lidah.Hati-hatilah dalam berjalan begitu juga dalam melihat, sehingga tidak menyakiti orang lain.
Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang.Setiap pekerjaan yang dikerjakan secara bersama.
Baguru kapadang data, dapek ruso baling kaki, baguru kapalang aja, nanbak bungo kambang tak jadi.Suatu pengetahuan yang tanggung dipelajari tidak lengkap dan cukup, kurangbisa dimamfaatkan.
Bakato bak balalai gajah, babicaro bak katiak ula.Suatu pembicaraan yang tidak jelas ujung pangkalnya.
Bapikia kapalang aka, ba ulemu kapalang paham.Seseorang yang mengerjakan sesuatu tanpa berpengetahuan tentang apa yangdikerjakannya.
Bak kayu lungga panggabek, bak batang dikabek ciek.Suatu masyarakat yang berpecah belah, dan sulit untuk disusun dan diperbaiki.
Batolan mangko bajalan, mufakat mangko bakato.Dalam masyarakat jangan mengasingkan diri, dan bertindak tanpa mufakat.
Bak kancah laweh arang, bapaham tabuang saruweh.Seseorang yang besar bicaranya, dan tidak bisa merahasiakan yang patutdirahasiakan.
Bak balam talampau jinak, gilo ma-angguak-anguak tabuang aia, gilomancotok kili-kili.Seseorang yang sifatnya terlalu cepat mempercayai orang lain, tanpamengetahui sifat orang lain tersebut.
Bakarih sikato muno,patah lai basimpai alun ratak sabuah jadi tuah,jikok dibukak pusako lamo, dibangkik tareh nan tarandam lah banyak ragi nan barubah.Karena banyaknya yang mempengaruhi kebudayaan kita yang datang dari luar,kemurnian kebudayaan Adat istiadat mulai kabur dari masyarakat.
Batang aua paantak tungku, pangkanyo sarang sisan, ligundi disawahladang sariak indak babungolai. Mauleh jokok mambuku, mambuhua kalau manggasan, kalau budi kelihatan dek urang, hiduik nan indak baguno lai.Seseorang dalam masyarakat yang telah kehilangan kepercayaan, karenatindakannya yang kurang teliti dalam suatu hal. Sehingga kehilangankepercayaan terhadap dirinya.
Basasok bajarami, bapandam pakuburan, soko pusako kalau tadalami,mambayang cahayo diinggiran.Kalau ajaran adat dapat didalami dan difahami, serta diamalkan olehmasyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi tinggi mutunya
Basasok bajarami, bapandam pakuburan.Adalah syarat mutlak bagi satu negri di Minang Kabau
Bapuntuang suluah sia, baka upeh racun sayak batabuang, paluak pangku Adat nan kaka, kalanggik tuah malambuang.Kalau ajaran Adat Minang Kabau benar-benar dapat diamalkan oleh anggotamasyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang tinggiperadabannya dan kuat persatuannya.
Bajalan batolan, bakato baiyo, baiak runding jo mufakat. Turuikpanggaja urang tuo, supayo badan nak salamaik.Hormati dan turuti nasehat Ibu Bapak dan orang yang lebih tua umurnya darikamu, Insya ALLAH hidupmu akan selamat.
Barakyat dulu mangko barajo, jikok panghulu bakamanakan. Kalau duduakjo nan tuo pandai nan usah dipanggakkan.Sewaktu duduk bersama orang tua, baiak orang tua umurnya dari kita,janganlah membanggakan kepandaian kita sendiri.
Bakato bapikiri dulu, ingek-ingek sabalun kanai, samantang kito urangnan tahu, ulemu padi nan kadipakai.Seseorang yang pandai dalam hidup bergaul, dia selalu umpama padi berisi,makin berisi makin tunduk, bukan membanggakan kepandaian.
Banyak diliek jauah bajalan, lamo hiduik banyak diraso. Kalau kitodalam parsidangan marah jo duko usah dipakai.Didalam duduk rapat dalam suatu persidangan, tidak boleh berhati murung, dantidak boleh bersifat marah.
Biopari kato ibarat, bijaksano taratik sopan, pacik pitaruah buhuaarek, itu nan ijan dilupokan.Nasehat yang baik jangan dilupakan, pegang erat-erat untuk diamalkan.
Barieh balabiah limo puluah, nan warieh bajawek juo, kaganti camingujalo tubuah, paukua baying-bayang maso.Ajaran Adat kalau didalami dia akan dapat menjadi ukuran kemajuan zamandibidang moral manusia.
Baitu barieh balabiahnyo, dari luhak maso dahulu, kok tidak disigidipanyato, lipuah lah jajak nan dahulu.Tentang Adat Minamg Kabau sebagai kebudayaan daerah kalau tidak dibina dandikembangkan, maka hilanglah kebudayaan yang asli di Minang Kabau, karenadi- pengaruhi kebudayaan asing.
Buruak muko camin dibalah.Seseorang yang membuat kesalahan karena kebodohannya, tetapi yangdisalahkannya orang lain atau peraturan.
Banggieh dimancik, rangkiang disaliangkan.Marah kepada satu orang tetapi semua orang yang dimusuhi.
Barajo Buo Sumpu Kuduih tigo jo rajo Pagaruyuang, Ibu jo bapak pangkanyo manjadi anak rang bautang.Kesalahan seorang anak, akan banyak tergantung kepda didikan kedua ibubapaknya.
Bak cando caciang kapanehan, umpamo lipeh tapanggang.Seseorang yang tidak mempunyai sifat ketenangan, tetapi selalu keluh kesahdan terburu buru.
Bak lonjak labu dibanam,umpamo kacang diabuih ciek.Seseorang yang mempunyai sifat angkuh dan sombong, sedang dia sendiri tidaktahu ukurannya dirinya.
Bak ayam manampak alang, umpamo kuciang dibaokkan lidieh.Seseorang yang sangat dalam ketakutan, sehingga kehidupannya kucar kacir.
Bak caro tontoang diladang, umpamo pahek ditokok juo barunyo makan,urang-urang ditanggah sawah digoyang dulu baru manggariek.Seseorang yang tidak tahu kepada tugas dan kewajibannya sehingga selalumenunggu perintah dari atasan, tidak mempunyai inisiatif dalam kehidupan.
Bak sibisu barasian, takana lai takatokan indak.Seseorang yang tidak sanggup menyebut dan mengemukakan kebenaran, karena mempunyai keragu-raguan dalam pengetahuan yang dimiliki.
Bak baruak dipataruahkan, bak cando kakuang dipapikekkan.Seseorang hidup berputus asa, selalu menunggu uluran tangan orang lain,tidak mau berusaha dan banyak duduk bermenung.
Bak manjamua ateh jarami, jariah abieh jaso tak ado.Pekerjaan yang dikerjakan tanpa perhitungan, sehingga menjadi rugi dan siasia.
Bak balaki tukang ameh, mananti laki pai maling.Menunggu suatu yang sulit untuk dicapai, karena kurang tepatnya perhitungandan ha- rapan yang tak kunjung tercapai.
Baulemu kapalang aja, bakapandaian sabatang rokok.Seseorang yang tidak lengkap pengetahuan dalam mengerjakan sesuatu, ataukurang pengetahuannya.
Bunyi kecek marandang kacang, bunyi muluik mambaka buluah.Seseorang yang besar bicara tetapi tidak ada memberi hasil.
Baguno lidah tak batulang, kato gadang timbangan kurang.Pembicaraan yang dikeluarkan secra angkuh dan sombong, tidak memikirkanorang lain akan tersinggung.
Bak bunyi aguang tatunkuik, samangaik layua kalinduangan.Seseorang yang tidak bisa bicara karena banyak takut dan ragu dalampendirian.
Bak itiak tanggah galanggang, cando kabau takajuik diaguang.Seseorang yang sangat tercegang dan takjub dengan sesuatu, sehingga tidaksadarkan diri sebagai seorang manusia.
Bungkuak saruweh tak takadang, sangik hiduang tagang kaluan.Seseorang yang tidak mau menerima nasehat dan pendapat orang lain, walaupun dia dipihak yang tidak benar sekalipun.
Bumi sampik alam tak sunyi, dio manjadi upeh racun.Biasanya orang yang disebut dalam no.61 diatas menyusah dan menjadi batu penarung.
Bak umpamo gatah caia, bak cando pimpiang dilereng, iko elok etankatuju.Sifat seorang laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai pendirian danketetapan hati dalam segala hal.
Basikelah anggan kanai, basisuruak jikok kanai, tasindoroang nyatokanai.Sifat yang harus dihindarkan, seorang yang tidak mau bertanggung jawab atassegala perbuatannya.
Budi nan tidak katinjauan, paham nan tidak kamaliangan.Seseorang yang tidak mau kelihatan budi, dan selalu hati-hati dalam berbuatbertindak dalam pergaulan.
Bak basanggai diabu dingin, bak batanak ditungku duo.Suatu pekerjaan yang sia-sia dan kurang mempunyai perhitungan.

Bak taratik rang sembahyang, masuak sarato tahu, kalua sarato takuik.Seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan penuh ketelitian dan menguasai segala persoalannya.
Bak galagak gulai kincuang, bak honjak galanggang tingga.Seseorang yang berlagak pandai dalam sesuatu, tetapi yang sebenarnya kosongbelaka.
Bak ayam lapeh malam, bak kambiang diparancahkan.Seorang yang kehilangan pedoman hidup serta pegangan, berputus asa dalamsesuatu.
Bak balam talampau jinak, gilo maangguak tabuang aia, gilo mancotokkili kili.Seseorang yang mudah dipuji sehingga kalau telah dipuji bisa terbuka segalarahasia.
Bagai kabau jalang kareh hiduang, parunnyuik pambulang tali, tak tantudima kandang nyo.Seseorang yang keras kepala tak mau menerima nasehat orang lain, sedangkandia sendiri tak memahami tentang sesuatu.
Bak umpamo badak jantan, kuliek surieh jangek lah luko, namun lenggokbaitu juo.Seorang yang tidak tahu diri, sudah tua disangka muda, ingin kembali carayang muda.
Bak ma eto kain saruang, bak etong kasiak dipantai.Suatu persoalan yang tidak berujung berpangkal dan tidak ada keputusannyadalam masyarakat.
Barundiang siang caliak-caliak, mangecek malam agak-agakBerbicaralah dengan penuh hati-hati dan jangan menyinggung orang lain.
Bak manungkuih tulang didaun taleh, bak manyuruakan durian masak.Suatu perbuatan jahat walaupun bagaimana dia pandai menyembunyikannya,lambat laun akan diketahui orang lain juga.
Bilalang indak manjadi alang, picak-picak indak jadi kuro-kuro. Walaudisapuah ameh lancuan, Kilek loyang kan tampak juo.Setiap penipuan yang dilakukan dan ditutup dengan kebaikan, dia akankelihatan juga kemudian.
Bak mandapek durian runtuah, bak mandapek kijang patah.Seseorang yang mendapat keuntungan dengan tiba-tiba, yang tidak dikira padamulanya.
Bagai sipontong dapek cicin, bak mancik jatuah kabareh.Nikmat yang diperdapat sedang orang yang bersangkutan lupa dari mana asalmula- nya,dan menjadikan dia lupa diri.
Bak kabau dicucuak hiduang umpamo langgau di ikua gajah.Seseorang yang selalu menurut kemauaan orang lain, tanpa mengeluarkanpendapat hatinya.
Bak mamaga karambia condong, bak ayam baranak itiak.Pengetahuan seseorang yang tidak dapat dimamfaatkan dan berfaedah bagidirinya, tetapi menguntungkan kepada orang lain.
Bak mangantang anak ayam, umpamo basukek baluik hiduik.Suatu masyarakat karena kurang keahlian sulit untuk disusun dan dikoordinir.
Bak mahambek aia hilia, bak manahan gunuang runtuah.Mengerjakan suatu pekerjaan berat yang harus dikerjakan bersama, dikerjakansendirian, dan tidak mempunyai keahlian pula tentang itu.
Bak mancari jajak dalam aia, bak mancari pinjaik dalam lunau.Mencari sesuatu yang mustahil didapat, walaupun sesuatu itu ada.
Bak manatiang minyak panuah, bak mahelo rambuik dalam tapuang.Suatu pekerjaan yang dikerjakan dengan hati-hati dan teliti, karenamemikirkan akibatnya.
Bak aia didaun kaladi, bak talua diujuang tanduak.Sesuatu yang sulit menjaganya dalam pergaulan, kalau hilang atau jatuhhilang semua harapan, seperti kehilang budi dari seseorang.
Bak manggadangkan anak ula, umpamo mamaliharo anak harimau.Seseorang yang didik dari kecil dengan ilmu pengetahuan, tetapi kelaksetelah dia besar dibalas dengan perbuatan yang jahat.
Bak aia jatuah ka kasiak, bak batu jatuah ka lubuak.Sesuatu persoalan yang diajukan, tetapi dilupakan buat selamnya, yangseharusnya perlu lu ditekel dengan segera.
Bak bagantuang di aka lapuak, bak bapijak didahan mati.Seseorang yang mengantungkan nasib pada orang yang sangat lemah ekonomi dan pemikirannya.
Bak ayam indak ba induak, umpamo siriah indak ba junjuang.Suatu masyarakat atau anak-anak yang tidak ada yang akan memimpin ataumemeli-haranya.
Bak malapehkan anjiang tasapik, bak mangadangkan anak harimau.Seseorang yang ditolong dengan perbuatan baik diwaktu dia dalam kesempitantetapi setelah dia terlepas dari kesulitan, dia balas dengan kejahatan.
Bak api didalam sakam, aia tanang mahannyuik kan.Seseorang yang mempunyai dendam diluar tidak kelihatan, tetapi setelahterjadi kejahatan saja baru diketahui.
Bak tapijak dibaro angek, bak cando lipeh tapanggang.Seseorang yang sifatnya tergesa-gesa, berbuat tanpa memikirkan akibat.
Bak maungkik batu dibancah, bak manjujuang kabau sikua.Suatu pekerjaan yang sukar dikerjakan, dan kalau dikerjakan menjadi sia-sia,bahkan menimbulkan kesulitan.
Baban barek singguluang batu, kayu tapikua dipangkanyoSuatu pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada keuntungan materil yangdiharapkan (social)
Bak kudo palajang bukik, umpamo gajah paangkuik lado.Suatu pekerjaan bersamasalah seorang dari orang yang berjasa dalam pekerjaanitu tidak diberi penghargaan sewajarnya.
Bak banang dilando ayam, bak bumi diguncang gampo.Suatu kerusuhan dan kekacauan yang timbul dalam suatu masyarakat yang sulituntuk diatasi.
Bak baluik di gutiak ikua, bak kambiang tamakan ulek.Seseorang yang mempunyai sifat dan tingkah laku yang kurang sopan dan tidakmemperdulikan orang lain yang tersinggung karena perbuatannya.
Babana ka ampu kaki, ba utak ka pangka langan.Seseorang yang mudah tersinggung dan mudah berkelahi karena hal kecil.
Baumpamo batuang tak bamiyang, bak bungo tak baduri.Seseorang yang tidak mempunyai sifat malu dalam hidup, baik laki 2 danperempuan
100. Basilek dipangka padang, bagaluik diujuang karieh, kato salalubaumpamo, rundiang salalu bamisalan.Pepatah, petitih, mamang, bidal, pantun dan gurindam Adat Minang Kabau,selalu mempunyai arti yang tersurat dan tersirat ( berkias )
101. Bakato sapatah dipikiri, bajalan salangkah madok suruik.Setiap yang akan dikatakan hendaklah dipikirkan lebih dahulu, sehinggaperkataan itu tidak menyinggung orang lain.
102. Bajalan paliharolah kaki, maliek paliharolah mato.Menurut adat berjalan dan melihat, bahkan setiap gerak dan perilakuhendaklah di- awasi, jangan sampai merussak perasaan orang lain.
103. Bukik putuih rimbo kaluang, dirandang jaguang dihanggusi. Hukum putuih badan tabuang, dipandang gunuang ditangisi.Seseorang yang berpantun diwaktu dia akan menjalani hukuman karena melawan penjajah Belanda.
=C=
104. Camin nan tidak namuah kabua, palito nan tidak kunjuang padam.Ajaran Adat/Syarak di Minangkabau bagaimanapun tetap dicintai dan dihormati oleh masyarakatnya
105. Cadiak jan bambuang kawan, gapuak nan usah mambuang lamak, tukang nan tidak mambuang kayu.Dalam pergaulan hendaklah bisa mempergunakan semua orang, jangan denganjalan bertindak sendiri, walaupun cukup mempunyai kecerdasan.
106. Condong jan kamari rabah, luruih manantang barieh Adat.Didalam pergaulan hendaklah mempunyai pendirian yang kokoh, dan selaludijalan yang benar.
107. Cupak basitalago panuah, undang maisi kandak, bak kain pambaluik tubuah, paralu dipakai tak buliah tidak.Adat dan Syarak di Minangkabau adalah dua ajaran yang mutlak dipakai dandiamalkan.
108. Capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panaruang, ringan tanganbukan pamacah.Sifat pemuda-pemudi yang terpuji dan dikehendaki oleh Adat dan agama diMinang kabau. Yakni tangkas dan kesatria tetapi tidak melampaui kesopanan.
109. Cadiak malam biguang siang, gilo maukia kayu tagak.Seseorang yang panjang angan-angan, tetapi satupun tak dapat dikerjakannya,rencana tinggal rencana, mempunyai sifat pemalas.
110. Cancang tadadek jadi ukia, kuah talenggang ateh nasi.Suatu pekerjaan yang tidak terduga salah melaksanakannya, tetapi karenakeahliannya dapat menjadi baik.
111. Cinto banyak parisau ragu, budi manunggu di ulemu, paham babisiakdidalam bathin.Sifat seseorang yang selalu mengelamun, tetapi tak berani melahirkan maksudhati.
112. Caliak anak pandang minantu, mato nan condoang ka nan elok.Seorang ibu/bapak hendaklah mencari menantunya yang sesuai dengan anaknya.
113. Calak-calak ganti asah, pananti tukang manjalang datang, panunggu dukun manjalang tibo.Seseorang yang dapat bertindak sementara tenaga yang diharapkan dan ditunggu datang, (memberikan pertolongan pertama)
114. Cabua samo dibuang, usua samo dipamain.Setiap kita harus menjauhi perbuatan cabul, dan selalulah mempergunakaninformasi dengan sebaik-baiknya.

=D=
115. Dek ribuik rabahlah padi, dicupak datuak tumangguang, hiduik kalau tidak babudi, duduak tagak kamari tangguang.Seseorang yang tidak berbudi pekerti yang baik maka hidupnya dalammasyarakat serba susah dan sukar mendapat teman.
116. Dicancang pua manggarik andilau.Seorang membikin malu semua keluarga merasa malu.
117. Dimudiak tubo dilapeh, dihilia lukah mananti, ditanggah jalo takambang, dilua parangkok makan.Suatu pekerjaan dalam masyarakat, atau suatu persoalan yang tidak dapatmengelak- kan diri dari padanya.
118. Dek ketek taanjo-anjo, lah gadang tabao-bao, lah tuo tarubah tido,sampai mati manjadi paranggai.Setiap pekerjaan yang dibiasakan mengerjakannya semenjak kecil baik atauburuk, sukar untuk merobahnya, bahkan sampai mati tetap akan merupakanpakaian.
119. Dimano kain kabaju, diguntiang indaklah sadang, lah takanak mangkodiungkai, di- mano nagari namuah maju, Adat sajati nanlah hilang, dahan jo rantiang nan dipakai.Kamajuan suatu negri di Minangkabau, tidak akan dapat dicapaidengan baik,kalau kiranya ajaran Adat diamalkan tidak sepenuh hati, atau tinggal sebutan.
120. Dalam aia buliah diajuak, dalam hati siapo tahu.Manusia bisa mengetahui yang lahir, yang bathinnya dalam hati manusia hanya Tuhan yang mengetahuinya.
121. Dimano bumi dipijak, disinan langik dijunjuang, dimano sumua dikalidisinan aia disauak, dimano nagari diunyi disinan Adat dipakai.Ajaran Adat Minangkabau dapat diamalkan dimana saja, asal pandaimenyesuaikan diri dengan masyarakat yang kita gauli.

122. Darah samo dikacau, dagiang samo dilapah, tanduak samo ditanam.Meresmikan penggangkatan atau penobatan suatu jabatan didalam Adat sepertimelantik penghulu.
123. Dihannyuik ka aia dareh, dibuang katah lakang.Membuang segala sifat-sifat yang jelek dan meninggalkan segala perbuatanyang ter- cela, tidak ingin mengulang kembali.
124. Dibaok ribuik dibaok angin, dibaok pikek dibaok langgau, muluik jo hati kok balain pantangan Adat Minangkabau.Lain dimulut lain dihati, tidak sesuai kata dengan perbuatan adalah larangandalam Adat Minangkabau.
125. Dikaji Adat nan ampek, itu pusako tanah Minang. Nak tuah cari sapakaik, nak cilako bueklah silang.Bersatu teguh dan kuat, bercerai dan berpecah belah adalah kelemahan dankehancuran.
126. Ditiliak duduak hukum Adat, ateh bainah nan duo baleh. Sarintiakkudarat jo iradat, dikurasai soko mangko nyo jaleh.Untuk memahami dan mendalami ajaran Adat dan filsafatnya perlu menghendaki ketekunnan dan mau memahami arti yang tersirat.
127. Diatua cupak nan duo, dikaji kato nan ampek, dalam tambolah tasuo,paham disinan mangko dapek.Kalu untuk mendalami ajaran Adat dan filsafatnya jangan hanya sekedarmenangapi arti lahir kata, tetapi perlu dipahami arti yang tersirat dibelakangnya.
128. Dibilang kato nan ampek, partamo kato pusako, sanang hati santosotampek, disinan ado raso mardeka.Kemerdekaan itu baru dapat dirasakan hasilnya apabila pembangunan dibidangkesejahteraan hidup dan tempat kediaman telah cukup dan selesai.
129. Dubalang kato mandareh, pagawai kato basipaik, antaro masin jo padeh, disinan raso mangkonyo dapek.Setelah dibandingkan ajaran Adat Minangkabau dengan Adat Adat lain, makadisana baru jelas nilainya yang baik.
130. Dek rajin pandai nan datang, dek malu buruak tasuo, hari pagi manantipatang, insyaflah diri dengan tubuah.Ingatlah didalam hidup, muda akan menjadi tua, tua akan kembali kepadaasalnya yakni kembali kepada tanah.
131. Deta batiak basaluak timbo, pakaian bangsawan rang di Minang. Dekcadiak niniak nan baduo, dituka bantuak deta datang.Kebijaksanaan yang baik yang dapat diamalkan dalam pergaulan hidup, menjamin hubungan baik sesama angota masyarakat yang datang dan yang menanti.
132. Dibukak buhua deta datuak, disamek kain saluak timbo. Kok gapuak lamak tak dibu-ang, dek pandai alam santoso.Kebijaksanaan dalam pergaulan, pandai menyesuikan diri menimbulkan hubungan yang harmonis sesama anggota masyarakat.
133. Dibaliak pandakian ado panurunan, dibaliak panurunan ado pandakian.Dibalik kesusahan ada kemudahan, dibalik penderitaan ada kesenangan.
134. Ditiliak barieh jo balabeh, jo papatah pakaian rang panghulu. Supayobudi samo marateh, nak tantu ruweh jo buku.Kalau budi diamalkan dalam pergaulan, dapat menentukan seseorang baik danburuk.
135. Didalam luhak nan tigo, untuak padoman dalam hiduik, kato kiasandidalamnyo, indaklah paham kok indak dirunuik.Ajaran Adat Minangkabau banyak mengandung kiasan dan perumpamaan, tidaklah dapat dipahami kalau tidak benar didalami.
136. Dimaso tuo mangucambah, bukanlah tuo manyularo, sungguah kasumba alah merah tibo disago nan nyato bana.Tentang sumber pepatah budi merah sago jadi pilihan, walaupun ada yang merah selain dari sago.
137. Dimano asa titiak palito, dibaliak telong nan batali, dari mano asaniniak moyang kito iyo dilereang gunuang marapi.Orang Minang asal mula keturunannya ialah dilereng gunung merapi Pariangan Padang Panjang.
138. Diagak mangko diagiah, dibaliak mangko dibalah.Setiap pekerjaan yang akan dikerjakan hendaklah dipikirkan semasak-masaknya,dan buatlah rencana kerja.E=
139. Elok baso tak katuju, baik baso tak manantu.Seseorang yang kurang perhitungan dalam pergaulan terlalu royal dengankawan.
140. Elok diambiak jo etongan, buruak dibuang jo mufakaik.Didalam Adat setiap yang tidak baik, dibuang baik-baik dengan perhitungandan musyawarah, begitupun yang baik perlu diambil dengan mufakat.
141. Elok sairiang jo juru mudi, elok saiyo jo sakato, kok pandai bamainbudi, nan lia jinak malakok.Kalau pergaulan dilengkapi dengan budi yang baik dan tinggi, segalakesukaran dapat diatasi.
142. Elok nan tidak mangalua, gadang nan indak mangatanggah.Seseorang yang tidak berani mengeluarkan pendapatnya dalam pergaulan.
143. Elok bak karabang talua itiak, eloknyo tabuang juo, indak babaliak naiklai.Orang pandai dan cerdik, tetapi tidak mempergunakan kepandaiannya dankecerdasan untuk kepentingan orang banyak.
144. Elok tungkuih tak barisi, gadak agak tak manyampai.Seseorang yang lagaknya seperti orang pandai terlalu jelimet tetapi tidakberhasil.
145. Elok nagari dek panghulu, elok tapian dek nan mudo, elok masajik dektuanku, elok rumah dek bundo kanduang.Baik suatu negari karena pimpinannya, begitupun Masjid, tepian karena pemuda pemudi yang tinggi budinya.
=F=
146. Faham insyaf faham nan haniang, faham sangko didoroang hati.Keinsyafan yang sungguh datang dari hati akan menimbulkan kecintaan untukberbuat kebaikan.
147. Faham sak barisi antah, faham waham bambao lalai.Keragu-raguan karena kurang keinsyafan, ia akan membawa kepada kelalaiandalam suatu pekerjaan yang dilaksanakan.
148. Faham yakin ulemu tatap, ujuik satu pangang bunta.Keyakinnan akan membawa ketetapan hati, dan tekun menghadapi sesuatupekerjaan.
149. Faham arieh balawan banyak, faham cadiak maangan urang.Mempunyai faham yang terlalu arief menimbulkan sak wasangka, dan cerdik yang tidak dengan pengetahuan akan selalu merugikan diri sendiri.
150. Faham waham mambao lalai, faham mati mangunyah bangkai.Ragu membawa kelalaian, cemburu buta merugikan diri sendiri.=G=
151. Gadang ombak caliak kapasianyo, gadang kayu caliak kapangkanyo.Menilai seseorang jangan dari pakaiannya, tetapi nilailah daripengetahuannya dan budi pekertinya.
152. Gadang buayo dimuaro, gadang garundang dikubangan.Seseorang akan berkuasa dalam lingkungan dan bidangnya masing-masing.
153. Gadang sendok tak mambao, gadang suok tak manganyang, gadang antak indak lalu.Orang yang besar bicara takabur dan sombong, biasanya tidak sebesar apa yangdi- bicarakannya yang dapat dibuatnya.
154. Gadang tungkuih tak barisi, gadang galogok tak bamalu.Seseorang yang berlagak sombong dan angkuh biasanya dia kurang mempunyairasa malu.
155. Galogok kuciang kanaiak, bak mancik palajang atah.Seseorang yang senantiasa tergesa-gesa dalam setiap pekerjaan, tetapihasilnya sangat mengecewakan.
156. Gadang tungkuih tak barisi, tungkuih elok pangabek kurang.Seseorang yang bertampang pandai dan pintar, tetapi sebenarnya isi kosongdari segala-galanya
157. Gadanglah aia banda baru, nampak nan dari mandi angin. Elok nan usang dipabaru, pado mancari ka nan lain.Dari pada mencari sesuatu yang baru, lebih baik memelihara dan memperbaikiyang telah ada.
158. Gadiang tak ado nan tak ratak, tak ado mingkudu nan tak bagatah.Sifat tersalah dan lupa itu adalah sifat bagi manusia, kecuali yang qadimhanya sifat ALLAH.
159. Gadang jan malendo, panjang jan malindih.Kalau menjadi orang yang memegang kekuasaan jangan berbuat sekehendak hati.
160. Gadang kayu gadang bahan, ketek kayu ketek bahannyo.Berbuatlah dalam masyarakat, baik berkorban dan bekerja sesuai dengankemampuan kita masing-masing.
161. Gadang agiah baonggok, ketek agiah bacacah.Setiap pembahagian dalam bersama hendaklah disesuaikan dengan hasi yangdiperoleh.
162. Gayuang basambuik, kato bioso bajawab, himbau basahuti.Kebaikan orang lain hendaklah dibalas dengan kebaikan dengan ikhlas danjujur.
163. Gabak dihulu tando kahujan, cewang dilangiek tando kapaneh.Ada suatu alamat dan tanda-tanda menunjukkan mara bahaya akan datang, atau kerusuhan akan terjadi.
164. Garuih tak namuah hilang walau nan luko lah sambuah bana.Suatu kejahatan yang dibuat seseorang yang sulit dilupakan oleh orangbanyak.
165. Geleang kapalo bak sipatuang inggok, lonjak bak labu dibanam.Seseorang yang talen dan gagah yang dibuat-buat karena sombong danangkuhnya.
166. Gadang maimpok, panjang malindieh, laweh nak manyawok.Sifat seseorang berkuasa yang ingin memperbudak orang lain dalam segala hal.
167. Guruah patuih panubo limbek, pandan tajamua disubarang, tujuah ratuih carikan ubek badan batamu mangkonyo sanang.Seseorang yang sakit karena cinta dan rindu kepada sesuatu atau kepadaseseorang, dia akan sembuh kapan dapat bertemu atau tercapai yangdicintainya.
168. Gadih panagak ateh janjang, gadih pancaliak bayang-bayang.Larangan bagi seorang anak gadis di Minangkabau.
169. Galundi disawah ladang, sarik indak babungo lai, budi kalau nampak dek urang, hiduik indak baguno lai.Baik laki-laki atau perempuan kalau budi telah kelihatan dalam pergaulan,sulit untuk dipercaya buat selama-lamanya.
170. Gilo dimabuak bayang-bayang, gilo maukia kayu tagak.Seseorang yang selalu hidup dalam khayalan tetapi tak mau berusaha.
171. Galang dicinto galang buliah, niaik sampai cinto basuo.Seseorang yang memperoleh nikmat yang selama ini menjadi idamannya.=H=
172. Habih sandiang dek bagesoh, habih miyang dek bagisia.Pergaulan bebas antara muda dan mudi, akan menghilangkan rasa malu antaradua insan yang berlainan jenis.
173. Habih bisa dek biaso, habih gali dek galitik.Pekerjaan yang dilarang oleh adat dan syarak akan merupakan kebiasaanmengerjakannya, kalau rasa malu telah hilang dari diri seseorang.
174. Hati gajah samo dilapah, hati tunggau samo dicacah.Rasa social dalam hidup bergaul, harus melaksanakan pembahagian keuntungan dengan adil melihat kepada keuntungan yang diperoleh sesuai dengan usaha masing masing.
175. Hawa nan pantang karandahan, nafasu nan pantang kakurangan.Nafsu itu seperti lautan tak penuh karena air dan sampah.
176. Hanyuik sarantau sagan badayuang, karano tidak mambao galah. Kanan jo kiri tak malenggong, mudharat mamfaat tak takana.Seseorang dalam pekerjaannya tidak memikirkan kerugian dan kesakitan oranglain.
177. Hati ibo mambao jauah, sayang dikampuang ditinggakan, hati lukomangkonyo sambuah, tacapai niaik jo tujuan.Seseorang yang rajin berusaha untuk mencapai cita-citanya, dia belum merasapuas kalau belum dapat dicapainya.
178. Hujan batu dikampuang kito, hujan ameh dikampuang urang, walau bak mano misikin misikin awak, bacinto juo badan nak pulang.Kecintaan seseorang kepada kampung halaman tumpah darahnya, walau senang badan dirantau orang namun kampung teringat juga
179. Harok diburuang tabang, punai ditangan dilapehkan.Seseorang yang mengharapkan sesuatu yang belum tentu didapatnya, tetapi diatelah membuang apa yang dimilikinya.
180. Hari sahari diparampek, hari samalam dipatigo.Seseorang yang pandai mempergunakan waktu dalam hidupnya.
181. Hutang lansai dek babaia, ketek utang dek angsuran.Hutang wajib dibayar, dan dia akan bertambah kecil kalau tetap diangsurmembayar.
182. Hulu baiak pandai batenggang, hulu malang salah galogok.Seseorang akan bahagia kalau pandai bertengang dalam hidup, tetapi bahayamudah terjadi kalau tidak mempunyai perhitungan.
183. Haniang saribu aka, pikia palito hati.Seseorang yang tenang dalam menghadapi kesulitan akan mudah mengatasikesulitan karena pikiran itu pelita hati.
184. Hukum jatuah sangketo sudah, dandam habih kasumat putuih.Terciptanya perdamaian dalam masyarakat.
185. Habih dayo badan talatak, habih paham aka baranti.Berusahalah sejauh kemampuan yang ada pada kita dalam masyarakat.
186. Hilang raso jo pareso, habih malo jo sopan, hewan babantuak manusia.Kalau raso pareso telah lenyap dari seseorang, walaupun hilang sendirinya,bukan disebut manusia lagi, tetapi hewan yang berbentuk manusia.
187. Hari baiak dibuang-buang, hari buruak dipagunokan.Seseorang yang senang tiasa membuang waktu yang baik, dan memakai waktu yang banyak untuk hura hura.=I=
188. Iduik batampek, mati bakubua, kuburan hiduik dirumah tanggo, kuburan mati ditanggah padang.Seseorang harus mempunyai tempat kediaman, dan kalu mati perlu dikuburkan.
189. Inggok mancakam batang, tabang manumpu dahan.Perpindahan masyarakat dari suatu negeri kenegeri lain, diperlukanpenyesuaian diri dengan masyarakat yang ditempati.
190. Ingek-ingek sabalun kanai, bakulimek sabalun habih.Dalam bergaul perlu ada kehati-hatian jangan sampai berbuat kesalahan.
191. Iman nan tak buliah ratak, kamudi nan tidak buliah patah.Ke-Imanan harus dijaga jangan sampai tergelincir, dan kemudian harus dijagajangan sampai patah, karena kedua-duanya menjadikan karam seseorang dalamkehidupan dan kehilangan pedoman.
192. Isi kulik umpamo lahia, gangam arek pagangan taguah.Sesuaikanlah kata dengan perbuatan, dan itulah yang harus diamalkan didalam hidup.
193. Indomo di Saruaso, Datuak Mangkudun di Sumaniak, sabab anak jatuah binaso, ibu bapak nan kurang cadiak.Kemelaratan dan kesesatan seorang anak adalah disebabkan kelalaian keduaorang ibu bapaknya.
194. Ilang tak tantu rimbonyo, hanyuik tak tantu muaronyo.Sesuatu persoalan yang tidak tentu penyelesaiannya dan hilang begitu saja.=J=
195. Jalan dialiah dek rak lalu, cupak dipapek dek rang manggaleh.Secara tidak disadari kebudayaan asli kita dipenggaruhi oleh kebudayaan danadat istiadat asing.
196. Janji biaso mungkia, titian biaso lapuak.Peringatan agar jangan mudah berjanji dengan seseorang, hendaklah dikuatkankata-kata Insya Allah.
197. Jan dicampuakan durian jo antimun, jan dipadakekkan api jo rabuak.Selalulah hati-hati terhadap pergaulan muda mudi, karena pergaulan bebasakan mengakibatkan rusaknya moral antara keduanya.
198. Jan taruah bak katidiang, jan baserak bak anjalai.Setiap yang akan dikatakan hendaklah dipikirkan terlebih dahulu, karenalidah tidak bertulang, membicarakan orang lain.
199. Jauah nan buliah ditunjuakkan, dakek nan buliah dikakokkan.Sesuatu bukti dan keterangan yang dapat dikemukakan dan ditunjukkan dengan nyata.
200. Jalan pasa nan kadituruik, labuah goloang nan kaditampuah.Selalulah kita berbuat dan bertindak atas kebenaran dan menurutundang-undang yang berlaku.
201. Jatuah mumbang jatuah kalapo, jatuah bairiang kaduonyo. Rusak adaikhancua pusako habih kabudayaan nan usali.Kalau tidak hati-hati dan tidak dibina dan dikembangkan kebudayaan asli(Adat Minagkabau) hancurlah kebudayaan asli kita.
202. Jikok panghulu bakamanakan, maanjuang maninggikan. Pandai nan usah dilagakkan manjadi takabua kasudahannyo.Pengetahuan dan kepintaran jangan dibanggakan karena mengakibat hati menjadi takbur jadinya.
203. Jauah cinto mancinto, dakek jalang manjalang.Rasa kekeluargaan yang tak kunjung habis, walau jauh dimata tapi dekatdihati.
204. Jangek suriah kuliklah luko, namun lenggok baitu juo.Seseorang yang tidak tahu diri walaupun dia telah jatuh hina karenaperbuatannya, tetapi dia tetap membanggakan diri.
205. Jan disangko murah batimbakau, maracik maampai pulo, jan disangko murah pai marantau, basakik marasai pulo.Hidup dirantau orang tidaklah semudah hidup dikampung halaman tempat kitadilahirkan, karena jauh handai tolan.
206. Jauah bajalan banyak diliek, lamo hiduik banyak diraso.Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak pengalaman.=K=
207. Kuaik rumah karano sandi, rusak sandi rumah binaso, Kuat bangso karano budi, Rusak budi hancualah bangso.Ketinggi suatu bangsa akan ditentukan oleh kepribadian bangsa itu sendiri.Kalau budi bangsanya telah hancur, akibat kehancuran bangsa itu sendiri.
208. Kilek baliuang lah ka kaki, kilek camin lah ka muko.Suatu perbuatan dan perkataan yang telah difahami maksud dan tujuannya.
209. Kalau hari lah paneh lah lupo kacang jo kuliknyoMelupakan jasa baik orang lain yang pernah menolong kita, Tetapi kapan kitatelah mendapat kesenangan atau yang dicitakan melupakannya.
210. Kalau karuah aia di hulu sampai ka muaro karuah juo.Pada umumnya keturunan menentukan corak dan kelakuan yang pernah dimiliki oleh ibu bapaknya.
211. Kalau kuriak induaknyo rintiak anaknyo.Ibu bapak yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik pula dan sebaliknya.
212. Kasingka talalu ampang, kapitungguah talampau unjua.Seseorang yang memiliki pengetahuan serba tanggung sehingga tidak dapatdimam- faatkannya.
213. Kato iduik banyawa iduik, kato mati bapambunuahan.Suatu keterangan yang diberikan ternyata ada kebenarannya, dan suatuketerangan yang tidak terbukti kebenarannya.
214. Kuaik katam karano tumpu, kuaik sapik karano takan.Suatu pekerjaan atau kewajiban yang dikerjakan karena terpaksa, bukan karenakesadaran.
215. Ka bukik samo mandaki kalurah samo manurun.Suatu pekerjaan yang dikerjakan secara bersama dan didorong oleh kesadaran.
216. Kasuri tuladan kain, kacupak tuladan batuang.Suatu pekerjaan begitupun tingkah laku dan peranggai yang dapat dicontoholeh orang lain.
217. Kacak langan lah bak langan, kacak batih lah bak batih.Seseorang yang baru saja mendapatkan suatu nikmat tetapi senantiasadipergunakan dengan hati bangga dan sombong.
218. Kalau tasungkuik pado nan tinggi, jikok basanda pado nan gadang.Sesuatu perbuatan hendaklah dilandaskan kepada Agama, Adat dan Undang-Undang Pemerintah.
219. Kato panghulu manyalasai, mandareh kato dubalang. Adaik kok kurangtakurasai, dunia manjadi takupalang.Ajaran Adat Minangkabau yang sejati kalau tidak diamalkan olehmasyarakatnya, hilanglah budi didalam diri.


220. Kalau dek pandang sapinteh lalu, banyak pahamnyo tagaliciak, pandai tak rago dek ba guru, salam tak sampai pado kasiah.Ajaran Adat tidak dapat dipahami, apalagi untuk diamalkan kalau sekiranyahanya dengan mendengar pepatah petitih, tampa mendalaminya.
221. Katiko taimpik nak diateh, katiko takuruang nak dilua, bajalan baduonak ditangah bajalan surang nak dahulu.Pepatah ini mengandung arti: bagaimana sulitnya memimpin masyarakat yangjiwa-nya sangat kritis dan koreksi.
222. Kahilia jalan ka Padang, ka mudiak jalan ka Ulakan, kok musuah indakdihadang, tasuo nan indak ba ilakkan.Tidak mau bermusuhan dalam hidup bermasyarakat tetapi kalua datang dengantiba-tiba tidak pula dielakkan.
223. Kahilia jalan ka Sumani, sasimpang jalan ka Singkarak, saukua mangkomanjadi, sasuai mangko takanak.Sesuatu hendaklah dengan musyawarah untuk mufakat. Satu pendapat dan satu tujuan.
224. Kaduo kato mufakat, sakato urang kasadonyo, elok sapahan sahakikat,santoso kito salamonyo.Satu pendapat dan satu gerak, satu tujuan akan melahirkan kesentosaan dankebahagiaan dalam masyarakat.
225. Kaampek kato kamudian, patuik bana kato dicari, taruah naraco jokatian, paniliak langgam nan tadiri.Didalam diri manusia yang berpengetahuan dan diamalkannya, ada neraca yang menentukan baik dan buruk.
226. Kato rajo kato basahajo, kato titah kato balimpahan, dari duo capailahtigo, jangan sakali disudahi.Setiap manusia perlu mempunyai cita-cita yang tinggi dan mulia, tetapi harusdicapai dengan cara ber angsur-angsur.
227. Kato panghulu manyalasai, kato alim kato hakikat, talamun patuik kitokakeh, lahia jo bathin nak saikek.Perlu penggalian adat dan agama Islam secara mendalam , sehingga lahir danbathin dapat sesuai.

228. Kato bapak kato panggaja, kato kalipah dari mamak, mujua indak dapek kito kaja, malang tak dapek kito tulak.Keuntungan tak dapat dikejar-kejar, begitupun mara bahaya dan musibah tidakkuasa manusia menolaknya.
229. Kato guru kato batuah, kato saudaro paringatan, kuncilah bathin jantaruah, budi nan jan sampai nampak.Keteguhan bathin menyimpan rahasia seseorang, menjadikan orang yang teguhini mulia budinya.
230. Kato parampuan kato manuruik, mangambiak hati suami, labiahkan rusuah jo takuik, jarek sarupo jo jarami.Rusuh hati jangan kelihatan, takut paham tergadai, hati-hati dalam berbicarakarena banyak musuh dalam selimut.
231. Kato adaik pahamnyo aman, malangkapi rukun dengan syarat, kalau elok pegang padoman, santoso dunia jo akhirat.Ajaran adat dan agama Islam kalau benar-benar diamalkan, menjaminkeselamatan dunia akhirat.
232. Koroang kampuang didalam jurai, baitu limbago sajak dahulu, dunialah lamo inyo pakai, raso pareso nyolah tahu.Orang yang tua harus dihormati, karena ketuaannya dia telah banyak merasakan pahit manis dalam kehidupan.
233. Kalau adaik dalam nagari, bulek sagiliang picak satapiak, sabareksaringan kasadonyo Urang mulia dalam nagari, muluik manih basonyo baiak, sakati limo nilai haragonyo.Kemuliaan dalam pandangan adat terletak pada budi baik dan indah bahasanyaseseorang.
234. Karano indak mambao galah, mananti takadia kasamonyo, mudarat mufaat tak dikana, alamaik binaso kasudahannyo.Senantiasalah kita dalam hidup bergaul memikirkan mudarat dan mamfaat, agar sentosa hidup bersama. Kalau tidak dipikirkan alamat hidup akan sengsara.
235. Kato manti kato bahubuang, kato dubalang kato mandareh. Jauhari pandai manyam- buang, nan singkek buliah diuleh.Orang jauhari bijaksana pandai mencari jalan keluar dalam suatu kesulitanyang datang secara tiba-tiba.
236. Kiniko coraklah barubah, alam mardeka lah tabantang, sadang manggali kasajarah usahokan galian dek basamo.Kemerdekaan telah tercapai, kita harus menggali sejarah kebudayaan bangsasecara bersama.
237. Kok alah sampai di hulu, balunlah pulo sacukuiknyo. Dek kokoh niniaknan dahulu kunci nan limo pambukaknyo.Nenek moyang di Minangkabau pemikirannya jauh memandang kedepan untuk masa anak cucu, dengan mempergunakan panca indra yang lima.
238. Kito di alam Minangkabau lah patuik tasintak pulo, katiko baluntalampau elok diru- nuik sitambo lamo.Sudah masanya sekarang kita mengali dan mengembangkan adat Minangkabausebagai rangkaian dari kebudayaan nasional.
239. Kauak indak sahabih gauang, awai indak sahabih raso, paham pahamnyo nan tak lansuang, batuka tujuan mukasuiknyo.Adat Minangkabau selama ini tidak pernah mendapat pengalian dan pembinaan, akibatnya banyak orang salah pengertian tentang tujuan adat itu.
240. Kalau pai tampak pungguang, jikok babaliak tampak muko.Kalau pergi hendaklah memberi tahu, jika kembali hendaklah memberi khabar.
241. Kalau indak pandai bakato-kato, bak alu pancukia duri, kalau pandaibakato-kato bak santan jo tangguli.Seseorang yang tak pandai berbicara secara baik, sama dengan alu pencongkelduri tetapi kalau pandai umpama santai dengan tengguli.
242. Kato papatah caro Minang, patitiah luhak nan tigo. Nan turun dariParpatiah nan sabatang, manjadi kato pusako.Ajaran adat Minangkabau yang disusun oleh Dt. Parpatih nan Sabatang,merupakan ajaran yang dapat mengikuti perkembangan zaman.
243. Kito nan bukan cadiak pandai, ulemu di Tuhan tasimpannyo. Kok senteang batolong bilai tandonyo kito samo sabanso.Kalau dijumpai kekilafan dan kesalahan tolong maaf dan betulkan, karenakhilaf itu sifat manusia, tandanya kita orang satu bangsa.
244. Kito nan bukan cadiak pandai, hanyo manjawek pituah dari guru. Pituah guru nan di- pakai, nak jadi paham jo ukuran.Nasehat guru dan pelajaran yang diajarkannya kepada murid, adalah menjadipedoman dalam kehidupan.
245. Kalau ketek dibari namo, urang gadang dibari gala, nak tapek adaik jolimbago, faham adaik nak nyato bana.Kalau dapat mendalami ajaran adat kita akan mendapatkan mutiara yangberharga didalamnya yang berguna untuk hidup bergaul dalam masyarakat.
246. Kaluah kasah papek nan ampek, sarato anggota katujuahnyo, panca indra mananggu- angkan, batang tubuah marasokan.Sesuatu perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan akan menimbulkanpenyiksaan terhadap bathin kita sendiri.
247. Kalau balaia banakodoh, jikok bajalan jo nan tuo.Mengerjakan suatu pekerjaan hendaklah dengan yang ahlinya, memasuki suatunegeri hendaklah dengan orang yang mengetahuinya.
248. Kuaik dari paga basi, kokoh nan dari paga tembok.Pagar yang paling kokoh ialah pagar sesuatu dengan budi yang baik.
249. Kato sapatah dipikiri, bajalan salangkah madok suruik.Pikirkanlah semasak-masaknya apa yang akan kita sampaikan kepada orang lainsehingga tidak menyinggung perasaannya.
250. Karantau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, dirumah baguno balun.Pergilah merantau kenegeri orang, cari ilmu pengetahuan, serta cari matapenghidupan, untuk kemudian dibawa dan dikembangkan dikampung halaman.
251. Kasiah sayang dapek dicari, tampek hati jarang basuo.Untuk mencari istri paling mudah, yang sulit mencari istri untuk menjaditeman sehidup semati.
252. Kalauik riak maampeh, kapulau riak mamutuih, kalau mangauik iyo bana kameh, kalau mancancang iyo bana putuih.Setiap pekerjaan yang kita kerjakan, begitupun pengetahuan yang kitapelajari jangan patah ditengah.
253. Kalau tali kaia panjang sajangka, lauik dalam usah didugo.Kalau pengetahuan baru seujung kuku jangan dicoba mengurus pekerjaan yangsulit.


254. Kulik maia ditimpo bathin, bathin ditimpo galo-galo, dalam lahia ado ba bathin, dalam bathin bahakikat pulo.Ajaran adat Minangkabau bukan sekedar lahiriyah, tetapi banyak mengandungarti dan makna yang tersirat, yang menuju kepada mental manusia.
255. Kacimpuang pamenan mandi, rasian pamenan lalok.Mimpi itu kebanyakan sesuatu yang terangan-angan diwaktu bangun. =L=
256. Lain geleang panokok asiang kacundang sapik.Gelagat seseorang atau suasana yang menunjukkan tanda-tanda akan terjadisesuatu yang tak diingini.
257. Lah samak jalan kapintu, lah tarang jalan kadapua.Seorang suami yang tidak kenal lagi pada tugasnya sebagai mamak darikemenakan, tetapi semata tahu kepada si istri saja.
258. Limpato batang sitawa, digulai cubadak mudo, lah biaso kito tasalah,karano pangana indak sakali tibo.Kekilafan dan kesalahan adalah sifat seorang manusia, karena pemikirannyatidak secara serentak.
259. Lauik gadang kalau dihadang, sadiokan sampan jo pandayuang.Hiduik didunia mangupalang, sagalo karajo kamari cangguang.
260. Limpapeh rumah nan gadang, umbun puruik pegangan kunci.Kaum wanita di Minangkabau adalah merupakan tiang kokoh diatas rumah tangga dan nageri, dan kunci tentang kebaikan dan keburukan suatu negeri.
261. Lauik banyak nan sati, rantau banyak nan batuah.Kalau pergi berjalan kerantau orang hendaklah pandai menyesuaikan diri dalampergaulan.
262. Lah bacampua lamak jo galeme, indak babedo sadah jo tapuang.Dalam suatu masyarakat tidak ada lagi batas-batas dalam pergaulan menurutnorma adat dan agama.
263. Lahia jo bathin saukuran, isi kulik umpamo lahia.Seseorang yang baik dan jujur sesuai kata dan perbuatannya.
264. Labuah luruih jalannyo pasa jan manyipang suok jo kida.Sudah aturan dan undang-undang dan sudah cukup norma adat dan agama, jangan menyimpang dari itu.=M=
265. Mumbang jatuah kalapo jatuah, indak babedo kaduonyo.Setiap yang bernyawa akan menemui ajalnya baik tua ataupun muda, kecil danbesar.
266. Malabihi ancak-ancak, mangurangi sio-sio.Setiap pekerjaan hendaklah pertengahan, jangan berlebih-lebihan, begitupundalam tingkah dan laku.
267. Mukasuik hati mamaluak gunuang, apo dayo tangan indak sampai.Seseorang yang mempunyai cita-cita tinggi, tetapi tidak ada kemampuan untukmencapainya.
268. Mancabiak baju didado, manapuak aia didulang.Seseorang yang berbicara tetapi tidak disadarinya bahwa dia telah memberimalu diri dan keluarganya sendiri.
269. Malakak kuciang didapua, manahan jarek dipintu.Perbuatan seseorang yang tidak baik yang dilakukan kepada keluarga sendiri.
270. Mancari dama ka bawah rumah, mamapeh dalam balanggo.Mencari keuntungan kedalam lingkungan anak kemenakan sendiri.
271. Mairikkan galah jo kaki, manjulaikan aka bakeh bagayuik, malabiahkanlantai bakeh bapinjak.Seseorang yang ingin menjadikan orang lain tersalah, dengan jalan anjurandan petunjuknya.
272. Mandapek samo balabo, kahilangan samo barugi.Rasa social dan kerja sama yang baik yang harus diamalkan dalam pergaulan.
273. Manyauak di ilia-ilia, bakato dibawah-bawah.Bergaul dalam masyarakat, begitupun dirantau orang hendaklah merendahkandiri.
274. Mancaliak jo suduik mato, bajalan di rusuak labuah.Seseorang yang telah merasa malu, karena perbuatan yang tidak benar telahdiketahui orang.
275. Mancaliak tuah ka nan manang, maliek contoh ka nan sudah, manuladan ka nan baik.Selalulah kita melihat hasil yang baik dan dapat pula kita laksanakan, yakniyang telah positif baik.
276. Mamakai hereang jo gendeang, mamakai raso jo pareso.Seseorang yang memakai perasaan malu dan mempunyai kesopanan yang baik.
277. Muluik manih talempong kato, baso baiak gulo dibibia.Seseorang yang berbicara dengan lemah lembut dan baik susunan bahasanya.
278. Maliang cilok taluang dinding, tikam bunuah padang badarah. Ibo di adat katagiliang turuikkan putaran roda.Kebudayaan asli jangan sampai hilang, sesuaikan diri dan aturan adat beradatserta istiadat dengan kemajuan.
279. Malu batanyo sasek dijalan, sagan bagalah hanyuik sarantau.Seseorang yang tidak mau bertanya tentang suatu pekerjaan yang tidak/belumdike Karena ajaran adat itu pada umumnya berkiasan, tidak mudah dipahamitanpa diketahuinya akan mengalami kesulitan.
280. Minangkabau dahulunyo, Adaiknyo tuah disakato, kalau dipandangkato-kato, dipahamkan makonyo nyato. dida lami sungguh-sungguh.
281. Maniah nan jan lakeh di raguak, pahik nan jan lakeh di luahkan.Sesuatu pelajaran dan pengetahuan dari orang lain pikirkan dahulusemasak-masaknya, benar atau tidaknya.
282. Mati harimau tingga balang, mati gajah tingga gadiang.Manusia mati hendaknya meninggalkan jasa yang baik untuk anak dan keluraga seta masyarakat.
283. Mati samuik karano manisan, jatuah kabau dek lalang mudo.Biasanya manusia itu banyak terpedaya oleh mulut manis dan budi bahasa yang baik.
284. Marangkuah tungua ka dado, maraiah suatu ka diri.Setiap suatu yang dirasakan oleh orang lain hendak dapat dirasakan oleh kitasendiri
285. Mampahujankan tabuang garam, mampaliakkan rumah indak basasak.Seseorang yang membukakan aibnya sendiri kepada oaring lain.
286. Manjujuang balacan dikapalo, mangali-gali najih dilubang.Seseorang yang senang membukankan aib orang lain.
287. Managakkan banang basah, manaiakkan banda sundai.Seseorang yang menolong orang lain, sedang orang lain itu dipihak yang tidakbenar.
288. Musang babulu ayam, musuah dalam salimuikSeseorang yang berpurak menolong dan berpihak kepada kita, tetapi diasebenarnya ingin mengetahui pendirian kita dan musuh kita.
289. Manusia manahan kieh, binatang Manahan palu.Manusia yang sempurna selalu mengetahui kata-kata kiasan di Minangkabau.
290. Murah kato takatokan, sulik kato jo timbangan.Berbicara sangat mudah, tetapi sulit memelihara perkataan yang akanmenyinggung perasaan orang lain.
291. Marabah sadundun dengan balam, sikok barulang pai mandi, sambahsadundun jo salam, kato harok dibinisi.Biasanya dalam pergaulan hidup, Tanya diberi kata berjawab, gayungbersambut.=N=
292. Nan kuriak iyolah kundi, nan merah iyolah sago, nan baiak iyo budi, nan indah iyo lah baso.Yang paling berharga dalam kehidupan bergaul adalah budi pekerti yang baik,serta sopan santun.
293. Nak urang koto hilalang, nak lalu kapakan baso, malu jo sopan kok nyohilang, habih lah raso jo pareso.Kalau sifat malu telah hilang dalam diri seseorang, hilang segala perasaansopan santun.
294. Nan bungkuak dimakan saruang, nan bengkok dimakan tali.Setiap sifat dan tindak tanduk yang tidak jujur dan benar, akan senantiasaada ganjarannya (hukum karma)
295. Nan luruih katangkai sapu, nan bungkuak katangkai bajak, satampokkapapan tuai, nan ketek kapasak suntiang, panarahan kakayu api, abunyo kapupuak padi.Didalam ajaran adat tidak ada bahan yang tidak berguna, tidak ada orang yangtidak dapat dimamfaatkan.
296. Nan buto pahambuih lasuang, nan pakak pamasang badia, nan lumpuah pahunyi rumah, nan patah pangajuik ayam, nan bingguang kadisuruah-suruah, nan cadiak bao baiyo, nan kayo bakeh batenggang.Semua orang dapat dimamfaatkan, mulia hina, kaya dan miskin, sempurna,cacat, pandai dan bodoh. Sistim yang terdapat dalam adat Minangkabau.
297. Nan condoang makanan tungkek, nan lamah makanan tueh.Dalam adat manusia lemah harus dibimbing dan dibantu, lebih-lebih kaumwanita, yang qudrat hayatinya lemah dari kaum lelaki.
298. Nan landai batitih, nan condong baraiah, nan lamah baindiak.Dilarang didalam adat orang yang memperlakukan si lemah semau-maunya.
299. Nak mulia tapek-i janji, nak taguah paham dikunci.Kalau ingin jadi orang yang dimuliakan selalu tepati janji, dan tidak sukamembuka rahasia.
300. Nak tinggi naiak kan budi, nak haluih baso jo basi.Kalau ditinggikan orang dalam masyarakat peliharalah budi, dan pakailah basabasi.
301. Nan salajang kudo balari, nan sahentak kuciang malompek.Panjang rumah adat yang menjadi kebanggaan masyarakatnya.
302. Nan basasok bajarami, nan bapandan bapakuburan, soko pusako kalautadalami, mambayang cahayo di-inggiran.Mendalami ajaran adat Minang dan filsafatnya serta dapat diamalkan dalampergaulan akan menggangkat martabat kemanusianya.
303. Nan tuo dihormati, nan ketek di sayangi, samo gadang baok bakawan.Selalulah menghormati orang tua, lebih-lebih ibu dan bapak dan orang tuaumurnya dari kita, sayangi anak-anak, hormat menghormat sama sebaya.
304. Nan suku babuah paruik, korong kampuang didalam jurai, dek urang tuo lah lamo hiduik, dunialah lamo inyo pakai.Menghormati orang tua dari kita umurnya, bukan tergantung kepada ilmu dankepandaiannya saja, tetapi karena ketuaannya.
305. Nagari bapaga undang, kampuang bapaga buek, tiokmlasuang ba ayamgadang, salah tampuah buliah diambok.Patuhilah norma-norma yang berlaku didalam masyarakat, karena setiapmasyarakat mempunyai normanya sendiri-sendiri.
306. Niniak moyang di duo koto, mambuek barih jo balabeh, Bulek dek tuah lah sakato, nak tantu hinggo jo bateh.Patuhilah keputusan bersama yang telah dibuat oleh pemuka kita, olehmasyarakat dan sipembuat peraturan sendiri.
307. Nan barek samo dipikua, nan ringan samo dijinjiang.Didalam adat selalu dianjurkan agar setiap pekerjaan yang baik dikerjakansecara bersama.
308. Nan sakik iyolah kato, nan padiah iyolah rundiang. Dek tajam nampak nan luko, dek kato hati taguntiang.Perkataan yang menyakiti lebih berbahaya dari pisau yang tajam.
309. Nan sakik iyo lah kato, nan malu iyolah tampak.Kata-kata yang berbisa, sama dengan rasa seseorang yang tahu harga dirinyamendapat malu.
310. Nan mudo biaso bimbang, manaruah rambang jo ragu, kalau batimbo ameh datang, lungga lah ganggam nan dahulu.Meniru-niru kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian kita, akanmenghilangkan kemurnian kebudayaan sendiri dan kehilangan pegangan.
311. Nan dikatokan kato pusako, iyolah kato undang-undang. Dek lamo taknamuah lupo manjadi padoman pagi jo patang.Bagi orang Minang yang memahami ajaran yang terkandung didalam adatnya,tidak bisa diabaikan dan dilupakan, bahkan menjadi pegangan dan pedomandalam hidup.
312. Nak elok lapangkan hati, nak haluih baso jo basi.Agar menjadi orang baik dan disegani selalulah bersifat sabar, dan baik budibahasa.
313. Nak luruih rantangkan tali, luruih bana dipacik sungguah.Selalulah bersifat lurus dan tulus ikhlas dalam pergaulan, yakni selalubersifat benar dan jujur.
314. Naiaklah dari janjang, turunlah dari tango.Selalulah berbuat sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku, menurut adat dan agama Islam serta pemerintah.
315. Nanang saribu aka, haniang ulu bicaro, pikia palito hati, dek saba banamandatang.Ketenangan dalam berpikir, menimbulkan aspirasi yang baik, dan kesabaranmendatangkan kebenaran.
316. Nak tahu digadang kayu caliak kapangkanyo, nak tahu digadang ombak caliak kapasianyo.Kalau ingin menilai kebesaran atau kebaikan seseorang bergaullah dengan dia.
317. Nan bak mananti aia ilia, nan bak manutuik manggih langkeh.Seseorang yang mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dapat diperolehnya.
318. Nan bak banang dilando ayam, nan bak bumi diguncang gampo.Suatu musibah yang datang menimpa dengan tiba-tiba, yang tidak diduga samasekali sehingga timbul kekacauan dan kepanikan.
319. Nan elok dek awak katuju dek urang, sakik dek awak sakik dek urang.Berbuatlah dalam segala perbuatan gerak dan perilaku yang disenangi olehorang banyak.
320. Nan mudo pambimbiang dunia, nan capek kaki ringan tangan, acang-acang dalam nagari.Pemuda harapan bangsa ditangan pemuda terletak maju mundurnya bangsa dimasa depan.
321. Nak jan jauah panggang dari api, latakkan sasuatu ditampeknyo.Agar suatu tindakkan dalam masyarakat tepat pada sasarannya maka serahkanlah sesuatu kepada ahlinya.
322. Nan tahu dikayu tinggi alang, nan tahu diposo-poso ayam, nan tahudikili-kili banting.Yang mengetahui diseluk beluk dan sifat masyarakat suatu negeri adalah paracende- kiawan negeri tersebut.=O=
323. Ombak barayun manuju pantai, riak nyato manuju tapi. Indak guno jadirang pandai, kalau baulemu indak babudi.Tak ada arti menjadi seorang pandai kalau tidak mempunyai budi pekerti,karena hancur masyarakat karena kepandaiannya.
324. Ombak ditantang manuju pulau, laia dikambang manantang angin.Untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita senantiasa mengalami cobaan danrintangan
325. Olok-olok mambao sansai, garah-garah jadi binaso.Perbuatan dan tingkah laku yang tidak pada tempatnya, akan membawa akibatyang merugikan.
326. Olak olai rang basiang, sorak sorai rang karimbo.Suatu kebiasaan diwaktu beramai-ramai bekerja, timbul kelakar dan gembira,untuk kegairahan dalam bekerja.=P=
327. Pulau pandan jauah ditangah, dibaliak pulau angso duo, hancua badandikanduang tanah, budi baiak dikana juo.Budi bukan hanya diingat sampai mati tetapi akan diperhitungkan dan diingatdibalik lahad.
328. Pisang ameh baok balaia, masak sabuah didalam peti, hutang ameh dapek dibaia, hutang budi dibao mati.Hutang emas dan perak dapat dibayar tetapi hutang budi dibawa mati.
329. Pucuak pauah sadang tajelo, panjuluak buah ligundi, nak jauah silangsangketo, pahaluih baso jo basi.Agar terjauh dari silang sengketa dalam pergaulan perbaikilah budi danbahasa, pakai sifat sopan dan santun.
330. Pado pai suruik nan labiah, samuik tapijak indak mati, alu tataruangpatah tigo.Kata kiasan terhadap pemuda pumudi Minang yang mempunyai ketenangan tetapi tegas dan bijaksana tentang ketangkasannya dan tinggi budinya.
331. Padi disisiak jo hilalang, tapuang dicampua jo sadah.Perbuatan kebaikan dicampur dengan perbuatan kejahatan.
332. Padi ditanam padi tumbuah, lalang ditanam lalang tumbuah.Kebaikan yang diperbuat oleh seseorang akan berbalas dengan kebaikan, begitujuga sebaliknya.
333. Padi dikabek jo daunnyo, batang ditungkek jo dahannyo.Kebijaksanaan yang dipakai oleh seseorang didalam memimpin anak kemenakan, untuk menggongkosinya dicari suatu usaha.
334. Papek dilua runciang didalam, talunjuak luruih kalingkiang bakaiek.Sifat yang sangat tercela, mulut manis tetapi hati jahat, dan berbisa.
335. Pikia palito hati, tanang hulu bicaro.Pikiran yang mempunyai pertimbangan adalah penangkal lampu yang menerangi bagi hati, dan ketenangan akan mengeluarkan bicara yang berguna.
336. Pilin kacang nak mamanjek, pilin jariang nak barisi.Seseorang yang berusaha dengan cara yang tidak benar untuk mendapatkansesuatu.
337. Panjeklah batang tinggi-tinggi, basuo pucuak silaronyo, kalilah urekdalam-dalam basuo urek tunggang jo isinyo.Seseorang yang benar-benar mendalami ajaran adat Minangkabau, denganmenelaah kalimat demi kalimat dari filsafatnya, dia akan peroleh mutiaraberharga untuk kehidupan.
338. Putiah manahan sasah, hitam manahan tapo.Yang dikatakan kebenaran boleh tahan uji, asal orang yang waras semuamengatakan benar.
339. Padang gantiang baranah-ranah, kahilia jalan kapianggu, sasimpang jalan kasikabu Duduak samo randah tagak samo tinggi dalam adat Minangkabau.Didalam ajaran adat manusia tidak berkasta, tetapi yang membedakan budi danjabatan yang dipilih bersama.
340. Pulai batingkek naiak, maninggakan ruweh jo buku, manusia batingkekturun, maninggakan barih jo balabehSetiap pribadi menurut ajaran adat Minangkabau haruslah berusahameninggalkan jasa yang baik terhadap anak cucu dan masyarakat.
341. Partamo banamo Minang, Minangkabau namo kaduo, nan kayo mandi baranang, nan bansaik bandi batimbo.Didalam menghadapi kerja bersama haruslah ikut serta setiap orang menurutkemampuannya masing-masing untuk pengorbanan
342. Partamo cupak usali, kaduo cupak buatan. Kalau dulu disasali manjadituah panda- patan.Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna.
343. Patah de mamapek, maja de mangilia, dek harum talalu angik.Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan, atau pengajaran terhadap seseorangterlalu melampaui batas hingga tidak mencapai hasil yang diharapkan.
344. Pucuak dicinto ulam tibo, sumua dikali aia dapek.Seseorang yang mencinta sesuatu yang dirindukan tiba-tiba datang dengansegera.
345. Panakiak pisau sirauik, ambiak galah batang lintabuang, silodang ambiak kaniru, satitiak jadikan lauik, nan sakapa jadikan gunuang alam takambang jadi guru.Adat Minangkabau dipelajari oleh nenek moyang dahulunya, dari ketentuan alam terkembang jadi guru.
346. Partamo lareh nan tinggi, kaduo lareh nan bunta, kalau tak pandai kitomambimbiang indak katantu sah jo bata.Bagi seorang bapak/mamak di Minangkabau kalau tidak memberikan bimbingansungguh-sungguh terhadap anak kemenakan, tidaklah diketahuinya sah danbatal.
347. Pandai mangulai ambuang-ambuang, bak umpamo gulai kincuang, baunnyo maimbau imbau, tapi rasonyo amba sajo.Seseorang yang senantiasa berjanji muluk, tetapi sekalipun tidak terpenuhi.
348. Pangka kusuik ujuang bakaruik, ikua kupiak kapalo randah.Seseorang yang selalu bersifat ragu dan engan karena kurang pengetahuan danpengecut.
349. Pandai batanam tabu dibibia, pandai baminyak aia.Orang yang selalu bermulut manis, tetapi di hatinya bersarang dengki dankianat.
350. Pusek jalo kumpulan ikan, pucuak usah tarateh, urek ijan taganjak.Pimpinan seperti ibu dan bapak, guru, merupakan tumpukan dari segala contohbaik dan buruk bagi anak-anaknya.
351. Pasa jalan dek batampuah, lanca kaji dek ba ulang.Pengetahuan didapat dengan dipelajari, untuk lebih praktis harus diamalkandalam kehidupan.
352. Pandai karano batanyo, tahu karano baguru.Pengetahuan diperdapat karena belajar, pendidikan dan banyak bertanya kepadaorang yang tahu.

353. Panjang namuah dikarek senteng namuah dibilai, singkek namuah diuleh, kurang namuah ditukuak.Sebaik-baik manusia mau menerima nasehat dari pada orang lain dan menggakui kelemahannya.=R=
354. Rarak kalikih dek minalu, tumbuah sarumpun jo kayu kalek. Kok habih raso jo malu bak kayu lungga pangabek.Kalau rasa malu telah hilang dari manusia, maka manusia itu sulit untukdiarahkan kepada kebaikan, dan sulit untuk menyusun masyarakat.
355. Ratak indak mambao caro, rannyuak nan indak mambao hilang.Persengketaan dalam rumah tangga dan keluarga, jangan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan.
356. Rumah tampak jalan indak tantu, angan lalu faham tatumbuak.Seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu, tetapi tidak mendapat jalan danpengetahuan untuk mencapainya.
357. Raso aia kapamatang, raso minyak kakuali, nan bakabek rasan tali, nanbabungkuih rasan daun.Seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, sedarah, sekampung,senagari, senegara, dia akan selalu berpihak dalam pembelaan keluarga.
358. Rumah indak batungganai, kappa nan indak banangkodoh.Masyarakat atau keluarga yang tidak mempunyai pemimpin, sama halnya seumpama kapal tanpa nakhoda.
359. Rumah gadang bari bapintu, nak tarang jalan kahalaman, kalau dikumpa saleba kuku jikok dikambang saleba alam.Ajaran adat Minangkabau akan dapat dimamfaatkan untuk mengatur masyarakat, semenjak dari yang kecil seperti keluarga, sampai kepada yang lebih besar seperti negara dan dunia.
360. Riwayaik jambi lah tasabuik, panjang tajelo disilukah, barih balabehmangkonyo cukuik, sampai ka hulu baru sudah.Ajaran adat Minangkabau dengan segala persoalannya dapat dipahami apabila didalami. Adat sebagai kebudayaan dan adat sebagai budi pekerti.
361. Rupo mangatokan harago, kurenah manunjuakan laku, walau nan lahia tampak dek mato, nan bathin tasimpan dalam itu.Kalau dipelajari ajaran adat yang dihimpun dalam pepatah petitih, mamang dan bidal, mengandung arti lahir dan bathin.
362. Raso dibaok naiak, pareso dibaok turun.Pembinaan pribadi yang baik hendaklah dimulai dalam lingkungan anakkemenakan.
363. Raso kabarek dilapehkan, raso kasulik dielakkan, bak cando mangganggam baro.Seseorang yang tidak bertanggung jawab kepada tugas dan kewajibannya.=S=
364. Surang makan cubadak, sadonyo kanai gatahnyo, saikua kabau bakubang sakandang kanai luluaknyo.Sesuatu perbuatan yang tercela menurut adat dan agama di Minangkabau yangdikerjakan oleh seorang anggota masyarakat, maka malu dirasakan ole seluruhanggota kaum yang lain.
365. Sio-sio- nagari alah, kalau cilako utang tumbuah.Pekerjaan yang sia-sia dan berbahaya akan mengakibatkan kerugian bersama,berbuat salah mengakibatkan terjadinya hutang.
366. Sayang di anak dilacuti, sayang di kampuang ditinggakan.Kalau sayang kepada anak jangan dibiarkan dia mengerjakan yang tidak baik,harus dimarahi. Kalau cinta sama kampung harus ditinggalkan untuk mencaripengetahuan untuk disumbangkan akhirnya kelak.
367. Sadang manyalam minum aia, sadang badiang nasi masak.Sesuatu pekerjaan yang dapat dikerjakan sambil lalu, dengan tidak mengurangikepada pekerjaan yang sedang dilakukan.
368. Senteang bilai mambilai, panjang karek mangarek.Hendaklah memberikan pertolongan kepada teman yang sedang dalam kesusahan, dan memberi nasehat kalau dia terlanjur.
369. Satitiak jadikan lauik, sakapa jadikan gunuang.Berusahalah dengan dasar pengetahuan yang ada untuk melanjutkan mencapaipengetahuan yang lebih tinggi.
370. Suri tagantuang ditanuni, luak taganang kito sauak.Tentang ajaran adat yang secara mutlak dilaksanakan, tanpa dimusyawarahkan.
371. Sakalam kalam hari sabuah bintang bacahayo juo.Tidak seluruh orang keluar dari garis kebenaran, sekurang-kurangnya satuorang ada yang menegakkannya.
372. Sabanta sakalang hulu, salapiak sakatiduran.Dua orang berteman secara akrab yang sulit untuk dipisahkan.
373. Sandi banamo alua adat, tonggak banamo kasandaran.Hikmah rumah adat di Minangkabau, yang sendinya kebenaran bersama, sandaran kuat hukum adatnya.
374. Sasiuak namuah ka api, salewai namuah ka aia.Seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik.
375. Satali pambali kumayan, sakupang pambali katayo, sakali lancuangkaujian, salamo hiduik urang indak picayo.Haruslah bersifat jujur dan benar dalam pergaulan, kalau kelihatankecurangan satu kali selamanya orang tidak percaya lagi.
376. Syarak banamo lazim, adat nan banamo kewi, habih tahun baganti musim, buatan nan usah diubahi.Bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, kesengsaraan yang dialami, tetapikeputusan bersama jangan dirobah.
377. Siang manjadi tungkek, malam manjadi kalang.Hendaklah pegang dan amalkan setiap pelajaran yang baik dan nasehat orangtua.
378. Sungguahlah kokoh adat Minang, mambuek adat jo limbago, malangnyo panjajah datang, rusaklah adat dibueknyo.Adat Minang yang kuat dan kokoh dulunya telah banyak dirusak oleh penjajahdizaman lampau.
379. Satuntuang tabu dek ulek, satuntuang sajo kito buang.Seorang berbuat salah jangan semua keluarga dibencii.
380. Sirauik tajam batimba, tak ujuang pangka manganai, sudu-sudu batimba jalan, ditakiak kanai gatahnyo. Kalauik tuah takaba, bumi jo langik nan mananai. Duduak dikampuang jan umbilan, kandang buek tumpuan tanyo.Seharusnya setiap orang Minangkabau mengetahui tentang seluk beluk filsafatadatnya, karena semua bangsa mengenal keunikan adat Minangkabau itu,terutama tentang sistim kekerabatannya dan matrilinialnya.
381. Siriahlah pulang kagagang, pinanglah suruik katampuaknyo. Karih baliak kasaruangnyo, baju tasaruang ka nan punyo, ameh pulang katambangnyo.Suatu benda berharga yang sudah lama tidak ditemui, sekarang kembali kepadayang empunya semula, seperti merebut tanah air dari tangan penjajah, sampaikita merdeka.
382. Sadang baguru kapalang aja, lai bak bungo kambang tak jadi. Kunun kok dapek dek mandangga, tidak didalam dihalusi.Setiap menuntut pengetahuan jangan putus ditengah, dan kurang mamfaatnyadengan mendengar saja, kalau dibandingkan dengan belajar sesungguhnya.
383. Sabab karano dek baitu, tumbuahlah niaik dalam hati, nak manuruik tambo nan dahulu sajarah adat nan usali.Kalau ajaran adat telah dapat dipahami kemana masyarakat hendak dibawa olehajaran adat itu maka akan timbullah hasrat untuk mendalamnya.
384. Sangajo guno diuraikan, kahadapan nan basamo, untuak nak samodipikiakan, nak samo dirunuak nan tujuan.Penggugah hati para pembaca terutama putra Minang untuk mendalami filsafat adatnya.

385. Satinggi-tinggi malantiang, mambubuang ka awang-awang, suruiknyokatanah juo. Sahabih dahan jo rantiang, dikubak dikulik batang, tarehpanguba barunyo nyato.Adat Minangkabau tidak akan bisa dipahami secara baik, apalagi untukdihayati dan diamalkan tanpa mendalami sungguh-sungguh.
386. Santan babaleh jo tubo, nikmat babaleh jo sansaro.Kebaikan yang pernah diberikan seseorang kepada orang lain, tetapibalasannya dengan yang buruk.
387. Saumpamo aua jo tabiang, umpamo ikan jo aia.Pergaulan yang baik saling bantu membantu dan kuat menguatkan, dan salingmembutuhkan.
388. Sikujua baladang kapeh, kambanglah bungo karawitan. Kok mujua mandeh malapeh bak ayam pulang kapautan.Setiap orang pergi merantau mengharapkan kehidupan yang baik dan pendapatan yang akan dibawa kekampung halaman.=T=
389. Tak lakang dek paneh tak lapuak dek hujan, dianjak tak layua, dibubuiktak mati.Kebenaran yang dikandung oleh Adat Minangkabau, karena ajarannya bersumber dari ketentuan alam yang disusun jadi pepatah yang senantiasa kebenarannya tidak dapat dibantah.
390. Tabujua lalu tabalintang patah.Untuk mempertahankan kebenaran hendaklah dengan kegigihan yangsungguh-sungguh.
391. Tarandam-randam indak basah, tarapuang-apuang indak hanyuik.Sesuatu perkara yang tidak jelas duduknya, selesai tidak diusutpun tidak.
392. Tak ujuang pangka mangganai, saragi baliak batimba.Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan alat-alat yang lengkap, yang dapat dipakai serba guna.
393. Tasingguang kanai miangnyo, tagisia kanai rabehnyo.Kesalahan yang dibikin oleh seseorang, merembet-rembet kepada orang lain.
394. Tak siriah pinang mamalan, tak pasin anguakpun tibo.Seseorang yang pandai mengikat seseorang dengan suatu perhitungan.
395. Tak laju bandiang mamacah, tak lalu dandang di aia, digurun ditajakkan juo.Seseorang yang berpikiran jahat kepada orang lain, dia selalu berusaha untukmelaksanakan dimana dan kapan saja.
396. Tatungkuik samo makan tanah, tatilantang samo minum ambun, tarapuang samo hanyuik, tarandam samo basah.Kerja sama yang baik dalam masyarakat, kesatuan hati dan pikiran, kesatuanpendapat dan gerak adalah pokok utama.
397. Titiak buliah ditampuang, maleleh buliah dibaliak.Hasil kerja sama yang baik ini akan dapat dinikmati bersama oleh orangbanyak.
398. Tagak indak tasundak, malenggang indak tapampeh.Seseorang pemimpin yang punya wewenang penuh dan wibawa.
399. Talalok talalu mati, manyuruak talalu hilang.Seorang pandai yang meinsulirkan diri dari masyarakat dan tak inginbertanggung jawab.
400. Tinggi lonjak gadang galapuah, nan lago dibawah sajo.Sifat seseorang yang senantiasa segala pandai dihadapan orang yang tak tahu,tetapi sebenarnya kosong belaka.
401. Tampek bagantuang nan lah sakah, bakeh bapijak nan lah taban.Kehilangan orang yang akan membimbing dan membela, sianak kehilanganayahnya.
402. Talangkang carano kaco, badarai carano kendi, padi nan samo ranggantangkan. Bacanggang karano budi, bacarai karano baso, itu nan samo rang pantangkan.Berpisah dan berpecah hati satu dengan yang lain akibat budi telah rusak dankarena kurang sopan sangat tidak di ingini dalam adat Minangkabau dalambergaul dengan siapa saja.
403. Hiduik batungkek batang bodi, mati bapuntiang ditanah sirah. Jikokpandai bamain budi, dalam aia badan indak basah.Dalam pergaulan kalau budi selalu diamalkan dan menjadi perhatian terhadapdiri dan orang lain, keuntungannya sangat banyak sekali.
404. Taparosok kudo kabanda, bari baganto kapalonyo. Elok rundiangan kato babana, supayo sagalonyo elok balaku.Lebih baik dalam hidup bergaul suka berterus terang, dari pada memakai sifattidak jujur.
405. Tambo sapantun bungka jalo, tuangan amuahnyo hilang, tapi pusako lamo baitu juo.Adat sebagai kebudayaan mungkin berobah, dari yang kurang kepada yang lebih sempurna, tetapi budi akan tetap seperti semula.
406. Tungku nan tigo sajarangan, tali nan tigo sapilin.Tiga aturan di Minangkabau yang harus ditaati oleh masyarakat, yakni Adat,Syarak dan Pemerintah.
407. Tumbuah dicupak dililisi, tibo diundang dikurasai, kalau takilan dalamhati, lah patuik kini dikurasai.Ketiga-tiga aturan yang berjalin menjadi satu dalam diri orang Minangkabau,perlu sama-sama diperdalam dan dipelajari.
408. Talangkah suruik, sasek kumbali, baitu faham handaknyo, kato rang tuo indak dituruik binaso badan kasudahannyo.Segala nasehat dan pelajaran yang baik dari orang tua harus dituruti kalautidak kita sendiri akan binasa.
409. Tiok nagari basuku-suku, nan suku babuah paruik, kato adaik mangkobaitu,urang tuo lah lamo hiduik.Ajaran adat menekankan yang demikian karena orang tua hidupnya telah lama,pengalamannya telah banyak.
410. Tunggau disubarang lautan nampak, gajah dipalupuak mato indakkalihatan.Seseorang yang tahu menyalahkan orang lain, tetapi lupa melihat kesalahannyasendiri.
411. Tak sio-sio tampuo basarang randah, kalau indak ado ba-ado.Jangan disangka sesuatu yang dibiarkan begitu saja nampaknya, tetapi pastiada orang yang mengangawasinya.
412. Tagisia labiah bak kanai, tasingguang labiah bak jadi.Seseorang yang dalam perasaannya, dan jauah jangkauan pikirannya terhadapkemungkinan kemungkinan yang akan terjadi.
413. Tasisiah atah jo bareh, basibak kumpai jo kiambang.Dalam duduk bersama akan nyata bedanya antara orang berpengetahuan danber-ilmu dari pada orang yang tidak berpengetahuan.
414. Tabik pantang tarubah, biaso jadi parangai, lah tuo jadi pakaian.Sifat yang baik dan buruk kalau telah dibiasakan semenjak kecil akanberbekas sampai dihari tua.
415. Tibo dikandang kabau manguek, tibo dikandang kambiang mambebek,dikandang bantiang malanguah.Setiap kita harus pandai menyesuaikan diri dimana saja kita berada, denganmengetahui adat istiadat setempat.
416. Tak baban batu digaleh, umua habih jaso indak ado.Seseorang yang mengerjakan pekerjaan yang tidak mendatangkan hasil.
417. Tunjuak luruih kalingkiang bakaik, papek dilua runciang didalam.Orang yang selalu bermuka baik dan bermulut manis tetapi hatinya busuk dandengki.
418. Taranbau diimpik janjang, lah seso sansaro tibo.Seseorang yang mendapat kesengsaraan yang datang bertubi-tubi.
419. Tangsi curup muaro aman, lebong dibukak dek maskapai. Bundo kanduang taguahkan iman, malapeh anak dagang sansai.Kata-kata pantun seorang anak diwaktu hendak berpisah dengan kampunghalaman.

=U=
420. Ukua jo jangko kok indak tarang, susunan niniak moyang kito. Dek rancak kilek loyang datang, intan disangko kilek kaco.Kebudayaan asli akan dikalahkan setidak-tidaknya akan dipengaruhi olehkebuda yaan asing, kalau kiranya tidak mencintai dan mengamalkan kebudayaan sendiri.
421. Urang tuo saundang-undang, panghulu sabuah hokum, candiko pandaibatenggang, budiman sifat panyantun.Sifat yang harus dimiliki oleh orang tua da pemimpin, cendekia dan parabudiman.
422. Uraian barih jo balabeh, sahinggo durian ditakuak rajo, supayo budi samo marateh, usaho galian dek basamo.Untuk kembali kebudayaan menjadi kecintaan dan penghayatan masyarakat, perlu kerja sama yang baik semua pihak.
423. Umpamo jawi balang puntuang, didulukan inyo manyipak, dikamudiankan inyo mananduak.Sifat seseorang yang tidak baik, mau menang sendiri, yang tidak memikirkankeselamatan orang lain, yang jadi persoallan baginya selalu dia kemukakan,sedang dia tidak mempunyai kemampuan.
424. Umpamo kancah laweh arang, umpamo tabu saruweh.Seseorang suka bicara tanpa memikirkan orang lain tersinggung, banyak bicaratapi tidak bisa kerja.
425. Urang pambagih gadang hutang, urang pandareh lakeh kanai, urang pancameh mati jatuah, urang pandingin mati hanyuik.Sifat dalam bertindak dan berbuat tanpa dipikirka semasak-masaknya selalutergesa gesa, menemui akibat yang tidak baik.
426. Urang pamanggok lapa paruik, urang parentak gadang kanai.Seseorang yang mudah tersinggung, dan pemarah juga sifat yang harusdihindarkan.
427. Usua samo dipamain, cabua samo dibuang.Setiap kejadian harus diselidiki lebih jauh dan dihindarkan membuat kerjacabul.
428. Undang-undang nan duo baleh, ganti tuladan dek panghulu, itulah suri nan tarantang Cupak kok dipapek rang mangaleh, jalan kok diasak rang lalu, tikamkan karih nan dipinggang.Kebudayaan asli bangsa harus kita pertahankan dengan segala tenaga dankekuatan yang ada walau dengan nyawa sekalipun.
429. Urang Makkah mambao taraju, urang Bagdad mambao talu, dimakan bulan puaso. Rumah gadang basandi batu, adat basandi dengan alua, itulah kaganti rajo.Ajaran Adat Minangkabau dikiaskan dengan kenyataan, seperti rumah bersendibatu kuat dan kokoh dan bersendi alur atau kebenaran yang tidak adabandingannya yakni ( Syarak ).
430. Ula lalok nan usah dijagokan, aia nan tanang usah dikaruahi.Janganlah berbuat pekerjaan yang sia-sia dan berbahaya, dan menimbulkankekeru- han dalam masyarakat.
431. Umua panjang batungkek sabuak, usah takasiah dalam hiduik.Pikirkanlah ekonomi dan kesayangan orang dihari tua, jangan bersifat borosdalam hidup.
432. Usang-usang dibarui, lapuak-lapuak dikajangi.Adat sebagai kebudayaan dan sebagai budi pekerti, terus dikembangkan dandibina.

Gurndam karisiak tuo

GURINDAM RATOK KARISIEK

Kok indak dek hujan panjang
Indak ka tumbuah pisang nangko
Lah panek rasonyo daun kambang
Badan haram tapakai tido

Sio sio badan di batang
Dek urang buah nan nyo arokkan
Jantuang batuneh putiak datang
Pucuaklah tibo manggantikan

Kinilah masiek di palapah
Tajuntai layuah mamaluik batang
Oii rang ladang toloang lah rambah
Suruak baa badan ka lubang

Pado manyarok dalam parak
Bialah nak luluah jadi abu
Ta pakai raso ka indak
Elok manjadi umpan tungku

Maso dahulu kok di kaji
Badan masih urang pakai
Kabungkuih sabuak bungkuih kopi
Ka aleh kipang tangah balai

Kini saketek haram paguno
Urang nan indak acuah lai
Sajak plastik lah masuak toko
Badan hiduik umpamo mati

Malang bana nasib karisiek
Lah tuo hiduik marangeh
Dulu laweh kinilah cabiek
Jaso di badan hilang laleh

Dek ulah sayang ka batang
Dek ibo badan jo jantuang
Kini hiduik takulai panjang
Lah lapuak mati tagantuang……..

Senin, 11 Mei 2009

Hikmah Nan 4

AMBIL HIKMAH DARI NAN AMPEK

Tuah cilako nan talukih
Dicaliak jo mato batin
Diambiak ujuik jo paham
Sinan ka jaleh ma ananyo

SURUHAN JO LARANGAN

Ado ampek suruhan ampek tagah

Nan partamo,

Iduiklah bak rumpun aua
Usah dicontoh sifat tibarau
Nan kaduo Yang kedua
Tiru baringin di tangah padang
Jauahkan sifat bak kiambang
Nan katigo Yang ketiga
Simaklah anau di dalam rimbo
Pantangkan jadi bio-bio
Nan kaampek Yang keempat
Jadilah iduik sarupo paku
Jaan saroman jo binalu

Bahaso Nan Ampek


A. Dialektika Nan Empat Saling Berlawanan


I.Tahu di diri


1. Setiap manusia mempunyai nan empat jenis nafsu
2. Tahu pada empat jenis kebutuhan hidup manusia
3. Tahu di nan empat jenis kemauan (keinginan) manusia
4. Ketika berbicara kita sering menggunakan nan empat langgam kata (pilihlah langgam
kata yang sesuai untuk lawan bicara)
5. Seseorang sebaiknya dapat membedakan nan empat jenis kata yang diucapkannya
6. Dalam berbicara dengan orang lain kita sering menggunakan nan empat sifat berkata-kata
(pilihlah sifat kata yang terbaik)
7. Tahu di nan empat macam sifat bahan pembicaraan
8. Nan empat perilaku yang tidak boleh berlebihan karena akan menjauhkan seseorang dari sifat
obyektif
9. Nan empat penyebab rasa gelisah dalam kehidupan masyarakat moderen

II. Tahu di orang


1. Tahu di nan empat peran dan fungsi manusia menurut kodratnya
2. Tahu di nan empat macam ukuran akal manusia yang diidentikkan dengan panjang akar
tumbuhan
3. Nan empat klasifikasi sifat akal orang
4. Tahu di nan empat tipe temperamen orang
5. Nan empat jenis orang menurut kadar imannya
6. Nan empat macam pengenalan diri
7. Nan empat ragam orang
8. Nan empat jenis orang yang dikaitkan dengan tuah (pujian)
9. Tahu di nan empat golongan manusia saat menyikapi amar ma'ruf dan nahi munkar
10. Empat sikap karyawan menghadapi rekayasa ulang organisasi pada abad ke-21
11. Tahu pada empat macam kondisi masyarakat saat menyikapi "amar makruf, nahi munkar"

III. Tahu di alam


1. Tiga kali nan empat jenis kata yang mempunyai akibat sendiri-sendiri bila diucapkan
2. Nan empat sikap seorang muslim yang taat
3. Tahu di nan empat kiasan cara hidup
4. Kesalahan atau perselisihan dapat diselesaikan dengan salah satu dari nan empat cara
5. Tahu di nan empat penjuru mata angin
6. Tahu di nan empat jenis iklim
7. Tahu di nan empat macam negara di dunia berdasarkan kekayaan dan sumber daya alamnya
8. Tahu di nan empattanda berhitung
9. Nan empat pembagian waktu berdasarkan pemanfaatannya oleh manusia
10. Nan empat kali dua, pokok-pokok pemikiran Prof. Yuwono Sudarsono untuk
mengembangkan kemampuan/kecakapan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
11. Ketika berdagang, kita memilih salah satu dari empat cara menjual
12. Nan empat faktor yang harus dianalisa satu persatu pada saat membuat rencana kerja
organisasi (SWOT)

IV. Tahu di Tuhan


1. Sadar di nan empat proses yang dijalani manusia sebagai makhluk Allah
2. Tahu di nan empat macam nasib manusia akibat perbuatannya.
3. Tahu di nan empat cara mengatur waktu penting dan darurat.
B. Dialektika Nan Empat Saling Melengkapi
I. Tahu di diri
1. Akal digunakan untuk memelihara nan empat
2. Seseorang sebaiknya dapat mengetahui nan empat martabat kata yang diucapkannya
3. Tahu pada nan empat tanda/ciri sehat secara tradisional
4. Nan empat imam fisik yang menjadi ikutan diri
5. Nan empat sikap diri sebelum melakukan sesuatu
6.Nan empat tolok ukur bersih menurut ajaran Islam
7. Tahu di nan empat unsur tubuh manusia
8. Nan empat perilaku yang dapat membuat akal rusak atau hilang sama sekali
9. Empat tali pengikat perkawinan (khotbah nikah)
II. Tahu di orang
1. Tahu di nan empat ras induk
2. Tahu di nan empat penyemarak kampung (pemukiman)
3. Tahu di nan empat khalifah sahabat Rasulullah
4. Nan empat sifat rasul yang harus ditiru
5. Tahu pada nan Empat faktor yang menentukan perkembangan karir individu di dalam
organisasi
6. Tahu pada dua kali Empat tuah dokter
7. Nan Empat tanda seorang ilmuwan
8. Nan Empat ciri orang kuat
9. Untuk melaksanakan syariat agama, para penganut Islam Suni agar mengikuti salah satu dari
mazhab imam nan Empat
10. Nan Empat klasifikasi orang yang sebenarnya orang
11. Empat macam petunjuk yang harus diikuti oleh orang-orang yang berada di jalan umum/
keramaian
12. Nan Empat pertimbangan untuk memilih pasangan hidup menurut ajaran Islam
13. Nan Empat sikap dalam pergaulan

III. Tahu di Alam


1. Tahu di nan Empat jenis alam (menurut orang Sufi)
2. Tahu di nan Empat jenis makhluk
3. Tahu pada Empat faktor yang melingkupi kehidupan manusia yang sangat mempengaruhi
kelestarian serta kwalitas hidup
4. Setiap manusia sebaiknya menguasai nan Empat jenis bahasa
5. Tahu pada Empat D yang harus dihindari institusi pelayanan kesehatan
6. Menurut adat yang teradat, orang boleh menggadaikan barang (berhutang) hanya untuk
membiayai nan Empat kegiatan
7. Menurut UU No. 23 tahun 1992 "sehat" itu harus memenuhi Empat hal
8. Tahu pada nan Empat faktor yang menjadi penghambat berpikir
9. Tahu pada nan Empat bentuk (fase) materi yang ada di alam terkembang
10.Tahu menilai mutu berlian dengan ukuran Empat C
11. Tahu pada nan Empat sifat diri dari Johari Window
12. Tahu pada Empat tanda penyakit infeksi
13. Empat persyaratan untuk rumah yang ideal dan sehat
14. Tahu pada nan Empat F jalur penyebab penyakit diare
15. Dua kali Empat cara hidup yang alami untuk sehat
16. Dua kali Empat tanda-tanda jiwa sehat meurut WHO
17. Tahu pada nan Empat macam zat yang dimakan dan dapat menimbulkan penyakit apabila
berlebihan
18. Berdasarkan manfaatnya untuk tubuh, zat gizi dibagi Empat kelompok
19. Tahu pada Empat tujuan olah raga untuk kesehatan
20. Tahu pada Empat tingkatan rasa cemas/gangguan perasaan (anxiety) pada manusia
21. Perumpamaan "waktu nan Empat " perlu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan
peruntukannya
22. Nan Empat yang melekat pada pemimpin
23. Nan Empat sifat yang harus dipunyai seorang pemimpin
24. Tahu di nan Empat proses manajemen (POAC)
25. Tahu di nan Empat kewajiban terhadap orang lain (menurut Sunan Drajat, Wali Songo)
26. Nan Empat sifat lebah yang perlu ditiru manusia
27. Nan Empat sendi (syarat) tegaknya negara
28. Nan Empat jenis hak asasi manusia
29. Tahu di nan Empat klasifikasi ilmu
30. Bagan sistematika ilmu nan Empat
31. Mengolah bilangan ilmu yang wajib di dalam nan Empat
32. Tahu pada 2 x Empat nama Satuan Takaran untuk memeriksa alam terkembang
33. Tahu di nan Empat jenis fi'il dalam ilmu Nahwu dan Sharaf
34. Tahu di nan Empat syarat untuk ikut globalisasi
35. Tahu di nan Empat faktor penentu derajat kesehatan
36. Tahu di nan Empat golongan darah
37. Bersyukur terhadap nikmat Allah sesuai dengan nan Empat persyaratan
38. Tahu di nan Empat standar bidang ekonomi dalam kehidupan manusia
39. Tahu di nan Empat sendi ekonomi Islam (muamalat Islam)
40. Nan Empat kriteria untuk paradigma orang yang sebenarnya orang
41. Untuk melaksanakan patok duga (takah urang), dalam TQM ada Empat faktor yang harus
dilaksanakan
42. Tahu di nan Empat jenis petunjuk (hidayah) Allah kepada makhlukNya
43. Tahu pada empat ciri orang yang bangsaiet
IV. Tahu di Tuhan
1. Sepanjang usia manusia benar-benar merugi kecuali melaksanakan nan Empat petunjuk Allah
(Alquran Surat Al-Ashr)
2. Tahu pada Empat silabus/tingkatan/maqom ilmu keagamaan menurut ahli tasawuf
3. Merasakan nan Empat kenikmatan hidup
4. Nan Empat dimensi kesabaran dalam kehidupan manusia
5. Tahu di nan Empat tanda keesaan Allah (menurut terjemahan Surat Al-Ikhlas)
6. Nan Empat persyaratan manusia agar menjadi takwa (menurut Imam Khusairi)
7. Nan Empat cara yang mudah untuk menuju surga
8. Nan Empat cara Lukman dalam mendidik anak (Alquran: Surat Lukman)
9. Nan Empat macam cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat (menurut hadist nabi
riwayat Imam Ahmad)
10. Dua kali nan Empat ciri seorang muslim
11. Mengetahui nan Empat jenis penghayatan Islam secara sepotong-potong oleh penganutnya
12. Tahu di nan Empat macam orang kafir
13. Sebagai seorang muslim kita harus memiliki Empat kewajiban terhadap kitab Al-quran
14. Orang yang sebenarnya orang, harus mempunyai nan Empat "paling"
15. Tahu pada Empat kewajiban terhadap jenazah
16. Bila seseorang membaca Alquran, dia mendapatkan nan Empat hal yang mempengaruhi hati
dan jiwanya
17. Tahu arti dua kali Empat bacaan doa waktu duduk di antara dua sujud dalam sholat
18. Tahu pada empat syarat menunaikan ibadah haji
19. Tahu pada empat tanda mukmin yang beruntung

C. Dialektika Nan Empat Sebab-Akibat
I. Tahu di Diri


1. Untuk menjadi manusia seutuhnya, atau "orang sebenarnya orang", seseorang harus
tahu di nan empat
2. Tahu di nan empat tanggung jawab
3. Sejak dilahirkan sampai dewasa, manusia menjalani nan empat periode perilaku
4. Tahu di nan empat jenis tingkatan akal
5. Nan empat tujuan perkawinan manusia
6. Menurut hadist, di Padang Mahsyar ada pertanyaan untuk empat nikmat yang telah diterima
manusia.
7. Tahu di nan empat ucapan janji 4 H Club USA
8. Tahu sifat nan empat unsur pembentuk badan kasar manusia
II. Tahu di orang
1. Ucapan tiga kali nan empat jenis orang, yang mempunyai tuah-akibat masing- masing
2. Tahu di nan empat kelompok masyarakat yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari
3. Nan empat jenis prestasi serta persyaratannya
III. Tahu di alam
1. Setiap warga negara seharusnya tahu di nan empat tujuan negara Republik Indonesia
2. Tahu di nan empat adat
3.Empat macam orientasi organisasi
4. Tahu di nan Empat empat sifat-sifat pekerjaan
5. Tahu pada Empat unsur yang membentuk "pengetahuan" seseorang berdasar kan ilmu
psikologi yang bersumber dari Barat
6. Tahu di nan Empat macam gelombang otak
7. Tahu di nan Empat pembagian hukum Islam (fiqih)
IV. Tahu di Tuhan
1. Nan Empat cara pengembaraan manusia menuju Tuhannya
2. Tahu di nan Empat urutan pedoman bagi seorang Muslim untuk berbuat sesuatu
3. Tahu pada Empat urutan orang, yang harus dihormati di dunia
4. Menurut Alquran, realisasi ketakutan seseorang kepada Allah dapat dianti- sipasi dengan nan
Empat perbuatan secara berurutan
5. Tahu di nan Empat kelompok urutan sasaran pemberian nafkah
6. Tahu pada Empat macam sifat pemberian rejeki manusia oleh Allah SWT
7. Menurut hadis, seseorang akan merasa bahagia apabila memiliki Empat persyaratan